ARIES Transilvania logo

UIA Cluj Future of Work

urmărește să creeze un ecosistem rezilient social pentru locuri de muncă prezente și viitoare, orecum și să imagineze un viitor bogat tehnologic care să fie etic, incluziv și sustenabil.  Cluj Future of Work abordează cinci linii directoare pentru a contracara vulnerabilitatea economiei locale în favoarea tehnologiilor emergente. 
  • promovează “specializarea inteligentă”, cu scopul de a transforma industriile creative – unul dintre avantajele competitive noi – și serviciile cu grad ridicat de cunoștințe  mai competitive și mai angajate în schimbarea socială 
  • susține tranziția la munca 4.0, oferind dezvoltarea de competențe pentru piața muncii de azi și de mîine, în special pentru disciplinele cu risc de automatizare crescut 
  • reimaginează munca în legătură cu valorile sociale și potențialul tehnic 
  • caută să îmbunătățească condițiile economiei locale prin regenerarea zonei CREIC 
  • introduce experimentări pentru identificarea de schimbări sistemice destinate lanțurilor locale cu valoare adăugată și noului contract social valabil în piața viitoare a muncii, prin introducerea unei mărci locale ce va acționa ca instrument financiar. 
Ca partener de proiect, ARIES Transilvania este organizația responsabilă de curricula  unui modul din programul Culturepreneurs, care introduce digitalizarea profesioniștilor CCI. ARIES Transilvania este, de asemenea, responsabil de modulul Work 4.0 care adresează vulnerabilitatea la automatizare a serviciilor de tip BPO. De asemenea, ARIES Transilvania va susține 10 profesioniști ale căror locuri de muncă sunt vulnerabile datorită automatizării. Parteneri: Municipalitatea Cluj-Napoca, Centrul Cultural Clujean, ARIES Transilvania, Asociația Cluj IT  Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, Transylvania Creative Industries Cluster, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Asociația PLAI, Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc

Trackback from your site.