ARIES Transilvania logo

Transilvania Digitală Inovativă 2.0

Transilvania Digitală Inovativă 2.0 Finalizare proiect

Comunicat de presa

este un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (Cod proiect 127975), implementat de Aries Transilvania împreună cu partenerii săi Know Team SRL și Transilvania IT Cluster pe o perioadă de 18 luni.  Prezentare proiect Calendar cursuri: Aprilie 2021 Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie| Decembrie | Ianuarie 2021 Februarie 2021 | Martie 2021 Aprilie – Octombrie
  Obiectivul proiectului este dezvoltarea competențelor necesare accelerării adaptării industriei la schimbările structurale ale pieței orientate spre eficiență și inovație, în vederea îmbunătățirii poziției competitive a întreprinderilor mici şi mijlocii din Regiunea Nord-Vest care activeaza in domeniile Tehnologiei Informatiilor si Comunicatiilor, Industrii Creative, Lemn şi mobilă, Industria auto şi componente, Energie şi management de mediu.  Proiectul va facilita instruirea a cel puțin 668 de angajați proveniți din 45 de întreprinderi mici și mijlocii din regiunea de Nord – Vest. Aceștia vor beneficia de programe de formare profesională prin care vor dobândi o calificare, își vor îmbunătăți performanțele individuale și competențele profesionale în domeniul tehnic sau non-tehnic, dezvoltând abilitățile necesare asigurării tranziției și adaptării activității organizaționale la dinamica sectorului economic.  Cele 7 cursuri tehnice prezente în oferta de training sunt Python,  React JS, Node JS, HTML & CSS,  Software Architecture, Agile, Java, cele 7 cursuri de softskills sunt Tehnici de prezentare, Managementul stresului, Feedback,  Managementul conflictului, Rezolvarea de probleme și luarea deciziilor,  Tehnici de negociere, Managementul schimbării. În urma implementării proiectului se dorește :
  • perfecționarea cunoștințelor și a competențelor pentru 668 de angajați din IMM-uri pentru a crește avantajul competitiv și performanța organizațiilor 
  • creșterea nivelului de calificare pentru un număr de 20 de persoane cărora li se vor evalua și certifica competentele dobândite la locul de munca, în meseriile de “Montator subansamble” și cea de “Operator MUCN”. 
  • îmbunătățirea performanțelor organizaționale pentru 3 întreprinderi mici și mijlocii din Regiunea NV, prin introducerea unui program inovator de evaluare și de învățare la locul de munca. 
Bugetul total al proiectului este în valoare de 4 063 804.30 lei, iar valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de 3 973 348.51 lei. Perioada de implementare este de 18 luni (23 decembrie 2019 – 22 iunie 2021). Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.        

Trackback from your site.