ARIES Transilvania logo
 • Home
 • Proiecte în desfăşurare

Proiecte în desfăşurare

Seniorii digitali-dezvoltarea competențelor digitale a seniorilor

“Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca”

Filiala Transilvania a Asociaţiei Române pentru Industria Electronică şi de Software – ARIES Transilvania cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Bd-ul Nicolae Titulescu, nr. 4, anunță începerea implementării proiectului „Seniorii digitali-dezvoltarea competențelor digitale a seniorilor”.

Proiectul este finanţat din bugetul local Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi se va implementa în localitatea Cluj-Napoca.

Context: Clujul este cunoscut la nivel regional, național, european și internațional ca un centru al tehnologiei, al firmelor de IT, al inovației.

În acest context, pentru cetățenii acestui oraș, este extrem de important deținerea de competențe digitale având în vedere că acesta este trendul viitorului cu impact asupra vieții de zi cu zi. Cea mai puțin familiarizată cu utilizarea noilor tehnologii este categoria de cetățeni vârstnici pentru care propunem în cadrul acestui proiect cursuri de formare în utilizarea tehnologiei IT. În urma unei analize în baza datelor statistice oferite de Casa Județeană de Pensii Cluj, la nivelul municipiului Cluj-Napoca existau peste 65.000 pensionari. Trăim într-o lume în care impactul digitalizării asupra vieții de zi cu zi a persoanelor de orice vârstă este extrem de mare. Oferind un program de formare în utilizarea noilor tehnologii pentru seniori, contribuim la incluziunea în societatea informațională a acestei categorii de cetățeni, care respectiv înseamnă și creșterea calității vieții acestora.

Obiectivele proiectului: Obiectivul acestui proiect este oferirea de programe de formare în utilizarea tehnologiei IT pentru seniori: calculator, tabletă, telefon mobil și internet.

Scopul proiectului: Persoanele vârstnice, cu mobilitate redusă sunt și cele mai puțin familiarizate cu noile tehnologii. Este esențială educarea digitală a acestei categorii de cetățeni, pentru creșterea calității vieții acestora.

Principalele activităţi vor consta în: Organizarea de cursuri de utilizare a calculatorului pentru seniori, Organizare eveniment de prezentare a rezultatelor proiectului

Bugetul proiectului: 67.000 RON

Perioada de implementare: 15 mai 2019 – 30 noiembrie 2019

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bianca Muntean

Funcție: Director Executiv

E-mail: bianca.muntean@aries-transilvania.roParteneriat internațional pentru inovare

“Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca”

Proiectul este finanţat din bugetul local Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi se va implementa în localitatea Cluj-Napoca.

Context: Contextul organizării evenimentului ”Clusters: Ecosystems for Innovation and New Business” este dat de prezența celor 5 parteneri din regiunea Transilvaniei și anume: Clusterul Transilvania IT, Cluster Mobilier Transilvan, AgroTransilvania Cluster, CLUSTER TREC – Transylvania Energy Cluster și Clusterul de Industrii Creative Transilvania, entități considerate un model de bune practici și entități cheie pentru mediul antreprenorial – a căror scop principal de a atrage și sustine businessuri inovative se pliază perfect pe formatul acestui eveniment.

În cadrul evenimentului conex organizat de solicitant se va pune accent pe intensificarea relațiilor de colaborare între actorii din piața de ITC (IMM-uri, universitati, centre de cercetare, autoritati publice), mobilă, noi materiale, agro, energie și industrii, precum și în susținerea noilor idei inovatoare de business a tinerilor clujeni.

Participarea partenerilor, dar și a invitaților internaționali ce activează în industrii diferite va avea un impact major în identificarea unor noi parteneriate strategice pe toate direcțiile menționate mai sus.

Obiectivele proiectului reprezinta organizarea evenimentului de matchmaking ce are ca scop stabilirea unor parteneriate strategice în implementarea unor proiecte inovatoare în diverse domenii de afaceri.

Scopul proiectului este sprijinirea culturii antreprenoriale inovative prin promovarea exemplelor de bune practice identificate la nivelul national si international, oferirea firmelor participante la eveniment posibilitatea de a stabili relaţii economice și de afaceri cu parteneri internaționali din domeniu, realizarea de schimburi de experiență pe marginea unor exemple de bune practici și însușirea know–how-ului rezultat din implementarea unor proiecte inovatoare în aceste domenii, precum şi găsirea unor modalităţi de cooperare pe viitor.

Principalele activităţi vor consta în: activități de promovare în vederea lansării proiectului, conștientizarea publicului larg la nivel regional și național privind organizarea evenimentului din cadrul proiectului, oganizarea evenimentului de matchmaking, analiza rezultatelor evenimentului.

Bugetul proiectului: 111.500 RON

Perioada de implementare: 15 mai 2019 – 10 octombrie 2019

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bianca Muntean

Funcție: Director Executiv

E-mail: bianca.muntean@aries-transilvania.roClujul Digital, la 100 de ani de la Marea Unire

“Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca”

Filiala Transilvania a Asociaţiei Române pentru Industria Electronică şi de Software – ARIES Transilvania cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Bd-ul Nicolae Titulescu, nr. 4, anunță începerea implementării proiectului „Clujul Digital, la 100 de ani de la Marea Unire ”.

Proiectul este finanţat din bugetul local Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi se va implementa în localitatea Cluj-Napoca.

Context: Principala problemă identificată constă în lipsa unor date bine documentate în ceea ce privește situația digitalizării la nivel local și regional în contextul tranziției către industria 4.0, analiza datelor fiind motorul industriei 4.0. Studiul de piață pe care îl propunem reprezintă principalul instrument în conturarea unei viziuni clare și de creștere a notorietății orașului Cluj-Napoca în rândul potențialilor investitori, precum și dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale.

Obiectivele proiectului sunt realizarea unui studiu privind digitalizarea companiilor non-IT din judeţul Cluj și identificarea unor soluții digitale complexe oferite de companiile clujene din IT, urmărindu-se crearea unui cadru propice dialogului între actorii de pe plan local și internațional implicați în activități de inovare.

Scopul proiectului este de a aduce o contribuție semnificativă la creșterea vizibilității orașului Cluj-Napoca, a eforturilor depuse de administrația publică locală clujeană, precum și creșterea interesului actorilor direct interesați de evoluția industriei non-IT și oferta de servicii a companiilor de IT locale în domeniul digitalizării, în elaborarea strategiilor viitoare şi a deciziilor de acţiune.

Principalele activităţi vor consta în: activități de analiză a nevoilor de digitalizare a companiilor; activităţi de consultare a actorilor relevanţi; activităţi de elaborare a studiului; organizarea unui eveniment de discuții deschise privind nevoia firmelor de digitalizare – Innovation Dialogue Camp– Industria 4.0.; activităţi de diseminare a rezultatelor studiului; activități de promovare.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bianca Muntean

Funcție: Director Executiv

Tel. /Fax: 0264.430.520, e-mail: bianca.muntean@aries-transilvania.ro

TRANSILVANIA DIGITALA INOVATIVA – MODEL DE EXCELENTA PRIN FORMARE


Proiectul contribuie la cresterea numarului de angajati care beneficiaza de practici si metode care ajuta la cresterea calitatii muncii si la imbunatatirea conditiilor de munca, promovand in acelasi timp o dezvoltare profesionala si sustenabila a fortei de munca.

Grupul tinta al proiectului este din regiunea Nord-Vest, fiind format din 525 persoane, dintre care:

 • 370 sunt manageri anagajati cu contract individual de munca (persoane care ocupa pozitii de management), persoane implicate in managementul strategic al intreprinderilor,
 • 55 sunt antreprenori, care isi gestioneaza propriile afaceri,
 • 100 sunt angajati cu contracte individuale de munca in departamentele de resurse umane.

Grupul tinta a fost selectat in functie de nevoile identificate de membrii ARIES Transilvania, nevoi referitoare la nivelul scazut de competente antreprenoriale, nivelul scazut de abilitati necesare elaborarii strategiilor de dezvoltare sustenabila in cadrul IMM-urilor, nevoi referitoare la imbunatatirea competentelor (soft skills) pentru a creste performantele individuale si implicit performantele organizationale, pentru a putea sa lucreze cat mai bine si eficient in echipa si pentru o colaborare mai buna atat in cadrul colectivului cat si cu ceilalti membri ai asociatiei.

Beneficiarii grupului tinta vor fi selectati din regiunea Nord-Vest: judetul Cluj (aproximativ 335 manageri si antreprenori si 75 angajati in departamentul de resurse umane), judetul Bihor (aproximativ 40 manageri si antreprenori si 10 angajati din departamentul de resurse umane), judetele Satu Mare si Maramures (aproximativ 50 manageri si antreprenori si 15 angajati din departamentele de resurse umane) precum si din celelalte judete ale regiunii NV daca vor fi persoane care isi vor exprima interesul pentru programele de formare din proiect.

Prin acest proiect va fi promovata cultura antreprenoriala, importanta formarii profesionale si dezvoltarea de competente specifice pentru persoanele care asigura managementul strategic al intreprinderilor si managementul resurselor umane in cadrul regiunii, pentru a putea creste nivelul de adaptare al intreprinderilor si angajatilor la noile trenduri in tehnologie in scopul cresterii competitivitatii.

Cod apel: POCU/227/3/8/Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitive identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Leard2Do4Entrepreneurship / Partener StartUP

Scopul proiectului consta in dezvoltarea competentelor antreprenoriale si sustinerea initiativelor de afaceri prin promovarea culturii antreprenoriale in regiunea Nord-Vest, asigurarea accesului la activitati integrate de consiliere, sprijin pentru initierea afacerilor, asistenta, mentoring si prin formare profesionala.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Intensificarea spiritului antreprenorial si inovator la nivelul regiunii Nord-vest prin dezvoltarea competetelor antreprenoriale si manageriale a 440 de persoane, ce doresc sa infiinteze o activitate independenta, prin participarea acestora la cursuri de formare in domeniul antreprenoriatului.
 • Promovarea culturii antreprenoriale in regiunea Nord-Vest, prin campanii de informare destinate cresterii nivelului de constientizare referitor la oportunitatile existente in domeniul antreprenoriatului. Campaniile de informare se adreseaza unui numar minim de 1.000 de persoane din Regiunea Nord-Vest si se vor desfasura pe intreg teritoriul regiunii.
 • Incurajarea antreprenoriatului prin acordarea de sprijin financiar pentru intierea a minim 49 de afaceri si servicii suport pentru asigurarea dezvoltarii afacerilor.

Proiectul isi propune sa sprijine infiintarea de 49 de afaceri in regiunea Nord- Vest, oferind servicii integrate antreprenorilor pentru a asigura sustenabilitatea afacerilor infiintate.

*Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Pentru mai multe informatii, da-ti click AICI

eDelivery

Obiectivul general al proiectului este de a crește eficiența autorităților publice din România dar și pentru a facilita transferul peste frontieră a documentelor și a datelor prin intermediul eDelivery DSI.

Obiectivul principal al implementării eDelivery (eSens) este de a dobândi cunoștințele și de a oferi autorităților publice din România oportunitatea de a dezvolta standardele interoperabilității și schimbului de date între sisteme. Asta va ajuta la creșterea accesibilității al SNEP facilitând schimbului de mesaje cu alte sisteme.

Nevoile mediului de business sunt reprezentate prin nevoia unui schimb mai bun a datelor și a documentelor între stakeholderi și cetățeni.

Cum lucrează : prin intermediul schimbului electronic de mesaje între stakeholderi.

Ce implementează proiectul : un eDelivery AccessPoint.

 

eDelivery access point permite comunicarea transfrontralieră și schimbul de date și a mesajelor între sistemele back-end. Organismele administrațiilor publice și a guvernelor devin din în ce în ce mai interconectate încercând să ofere servicii mai bune pentru cetățenii săi. Integrat, serviciile transguvernamentale pentru cetățeni sunt cerute atât de utilizatorii finali dar și de Directivele Europene.

Prin urmare, implementarea serviciilor digitale transfrontaliere prin componente reutilizabile reprezintă nucleul fondării serviciilor de eGovernment.

Benificiile principale cu privire la eDelivery AccessPoint în România vizează atât domeniul specific cât și domeniul neutru.

Domeniile specifice sunt vizate pentru o etapă mai târzie și este legată de justiție, achiziții și protecția consumatorului.

Domeniile neutre sunt obiectivul acestui proiect și se referă la schimbul de date și a documentelor între administrațiile publice în dimensiuni transfrontaliere dar și a autorităților și cetățenilor/companii.

Considerând numărul mic de sisteme naționale de eGovernement, entropia majoră între sistemele existente dar și interconexiunea slabă a serviciilor din România, implementarea eDelivery Access Point asimilarea începe cu cel mai potrivit și funcțional sistem electronic național din România – SNEP, cunoscut de asemenea sub denumirea Ghiseul.ro.

ROCK-REGENERAREA ȘI OPTIMIZAREA MOȘTENIRII CULTURALE ÎN ORAȘE CREATIVE ȘI BAZATE PE ACUMULARE DE CUNOȘTINȚE

ROCK dezvoltă un sistem de abordare inovativ, colaborativ și circulant pentru refolosirea, regenerarea și adaptarea centrelor istorice din orașe. Implementând un repertoriu de regenerare a istoriei și moștenirilor culturale, ROCK testează replicabilitatea abordărilor spațiale și a modelelor de success, adresându-se nevoilor specifice a centrelor istorice. ROCK este un proiect finanțat prin Horizon 2020.

 

ROCK se concentrează asupra orașelor cu centre istorice ca fiind niște laboratoare extraordinare care demonstrează modul în care moștenirea istorică poate fi un motor pentru regenerare, dezvoltare sustenabilă și pentru creșterea economică a orașului.

Scopul proiectului ROCK este de a susține transformarea centrelor istorice afectate de trecerea timpului, conflictele sociale și calitatea scăzută a vieții într-un mediu creativ și sustenabil prin împărtășirea de procese economice, sociale și de sustenabilitate, între generații.

Acest model se bazează pe o abordare participativă, formată din administrația publică, implementatorii de politici publice, industrie, cercetare, ONG-uri și asociații devotate proiectelor de restaurare a moștenirilor istorice, reinventarea centrelor culturale și re-dezvoltarea coloanei vertebrale a orașului pentru a crea soluții sustenabile și echitabile care să răspundă nevoilor comunității.

ARIES Transilvania are legături strânse cu cei mai importanţi actori ai ecosistemului regional cum ar fi: comunităţi de start up-uri, autorităţi publice locale, universităţi, clustere şi alte asociaţii din diverse domenii de activitate.

ARIES Transilvania a creat clusterul iTech Transilvania care funcţioneză ca şi program de sine stătător în cadrul asociaţiei. iTech Transilvania şi-a început activitatea ca şi un cluster de formare a resurselor umane în domeniul tehnologiilor avansate, iar între timp şi-a extins activitatea oferind servicii suport de inovare, internaţionalizare şi facilitarea proiectelor colaborative între membrii săi, între membrii săi şi alte firme sau organizaţii din ţară şi străinătate.

ARIES Transilvania se va implica în principal în crearea și asigurarea sustenabilității comunităților ce aplică principiile și practicile ROCK, diseminarea și comunicarea informațiilor și a fazelor proiectului către autoritățile de la nivel local și national.

Pentru mai multe informații: https://rockproject.eu

Organizație consultantă in cadrul proiectul NEPTUNE

Începând cu anul 2017, ARIES Transilvania devenit Organizație consultantă in cadrul proiectul NEPTUNE.

Acest proiect este creat în cadrul programului de cercetare-dezvoltare-inovare Horizon 2020 al Comisiei Europene. Această inițiativă are drept obiectiv sprijinirea colaborării transfrontaliere,a inovării şi a antreprenoriatului între diferite regiuni din Europa pe lanţul de valoare, prin stimularea sectoarelor conexe care să deservească în mod inovativ domeniul industriilor albastre, în principal ITC, energie, mediu, agricultură, apă.

Mai multe informații: http://www.neptune-project.eu/

Copernicus Relay

În noiembrie 2016, ARIES Transilvania a fost acceptată în rețeaua Copernicus, creată în cadrul programului Comisiei Europene cu acelaşi nume. Reţeaua vizează comunitățile intermediare și utilizatorii finali prin furnizarea unor date sigure și fiabile, cu aplicabilitate în mai multe arii de activitate. ARIES Transilvania va acționa ca punct de contact, promovând beneficiile programului de observare a Pământului.

Copernicus este un sistem european de monitorizarea a Pământului. Acesta constă într-un set de colectare de date din surse multiple, care includ sateliți de observare a Pământului și senzori in situ, cum ar fi stațiile de la sol, din aer și senzori maritimi.

Membrii acestei comunități vor reprezenta rețeaua Copernicus și vor avea posibilitatea de a promova beneficiile programului UE de observare a Pământului.

Mai mult decât atât, membrii acestei rețele vor fi vocea, dar, de asemenea, şi “ochii și urechile” Comisiei Europene la nivel local și regional, pentru a asigura integrarea nevoilor utilizatorilor in program si maximizarea utilizarii acestuia la nivel local și operațional.

Rețeaua Copernicus este o inițiativă prin care Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu diferite părți interesate pentru a promova utilizarea datelor și a informațiilor Copernicus în fiecare țară participantă.

Mai multe informații: http://www.copernicus.eu/ sau https://support.copernicus.eu/node/5142 sau la adresa https://support.copernicus.eu/node/5142

EO ClimLab

Începând cu octombrie 2016, ARIES Transilvania implementeză proiectul Earth Observation ClimLab (EO ClimLab), finanțat de către ESA (European Space Agency). Scopul acestui proiect este de a stimula dezvoltarea de noi servicii și produse bazate pe utilizarea datelor deschise și a serviciilor Copernicus, toate acestea fiinf combinate cu datele locale.

Proiectul Earth Observation ClimLab (EO ClimLab), permite dezvoltarea rapidă și prototiparea de noi produse bazate pe Observarea Pământului – Earth Observation (EO), urmărind sprijinirea adaptării și reducerii efectelor schimbărilor climatice în cadrul unor abordări multi-disciplinare legate de mediul de afaceri și societate (agricultură, sănătate, managementul riscurilor, întreținerea infrastructurilor, educație, diseminare).

Proiectul se derulează pe parcursul a 18 luni, fiind implicaţi parteneri din 3 ţări, şi anume: România, Cehia şi Polonia. Partenerii din România sunt: ARIES Transilvania (Cluj-Napoca), Indeco Soft (Baia Mare) şi AROBS Transilvania Software (Cluj-Napoca).

EO ClimLab poate fi văzut ca un mediu “Fablab” care furnizează dezvoltatorilor datele, instrumentele și cunoștințele necesare pentru dezvoltarea de noi produse și servicii care să sporească rezistența comunităților la schimbări climatice.Un alt obiectiv al proiectului constă în popularizarea datelor obținute prin sateliți și sprjinirea celor interesați în utilizarea lor.

EOvations sunt hackathoanele specifice acestui proiect care vor fi organizate pe această tematică împreună cu comunitățile de start-up, în cadrul cărora vor fi aduse provocări noi pentru a găsi anumite soluții privind schimbările climate.

Mai multe informații: http://eoclimlab.eu/

BISNet Transylvania – Enterprise Europe Network

Începând din ianuarie 2015, ARIES Transilvania este membru în rețeaua Comisiei Europene -Enterprise Europe Network fiind partener în consorțiul BISNet Transylvania – Rețea Suport pentru Afaceri și Inovare în Transilvania. În cadrul acestui proiect, ARIES Transilvania susține companiile inovative din regiunea de Nord-Vest prin furnizarea de servicii specifice: cereri și oferte de tehnologie, realizare de transfer tehnologic, participare la evenimente de matchmaking și brokeraj, precum și alte servicii suport.

BISNet Transylvania este parte a Enterprise Europe Network, cea mai largă reţea din Europa care oferă servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderi. Acestea sunt disponibile societăţilor comerciale de orice dimensiune, indiferent dacă acestea desfăşoară activităţi de producţie sau oferă servicii, deşi sunt orientate în primul rând către IMM-uri, institute de cercetare, universităţi, centre tehnologice, agenţii de dezvoltare a afacerilor si inovării.

Proiectul BISNet Transylvania îşi propune crearea unei reţele suport pentru afaceri şi inovare în regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru. Consorţiul format din şapte membri oferă, prin specialiştii săi, informaţii, feedback, cooperare în afaceri şi servicii de internaţionalizare, inovare, servicii de transfer tehnologic, servicii de susţinere a participării IMM-urilor la Programul Horizon 2020.

În cadrul rețelei EEN exista 3 categorii de profile, împărțite în 5 tipuri: I. Business profiles – care include: 1. Business OFFER (BO) 2. Business REQUEST (BR) II. Technology profiles – care include: 3. Technology OFFER (TO) 4. Technology REQUEST (TR) III. Research & Development profiles – care include: 5. Research & Development REQUEST (RDR) Link-uri utile: www.bisnet-transylvania.ro/ ; http://een.ec.europa.eu/

Orizont 2020

ARIES Transilvania a fost numit punct regional de contact Orizont 2020 pentru Instrumentul pentru IMM-uri şi Acces la Finanţarea de Risc începând cu luna mai 2014.

Orizont 2020 este un program de cercetare şi inovare al Comisiei Europene destinat dezvoltării şi creşterii capacităţii de inovare a IMM-urilor din regiune şi are alocat un buget total de 80 miliarde euro pentru perioada 2014-2020.

În această calitate, ARIES Transilvania se implică direct în activităţile de informare şi diseminare a informaţiilor legate de acest program, încurajarea IMM-urilor din zona Transilvania Nord de a accesa în call-urile care urmează să fie lansate în cadrul programului Orizont 2020, identificare parteneriate şi proiecte de interes.

La acţiunile derulate sunt invitate să participe atât firmele membre ale ARIES Transilvania, cât şi alte IMM-uri din regiune, interesate de domeniile acoperite prin programul Orizont 2020.

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • 11899749_1686962054866487_2754761225745072651_n

 • 988554_1663158017246891_6224298869704299899_n

 • 11822353_1679753138920712_2808580868544369759_n

 • 13631551_1800620200167338_1570461195238499895_n

 • 11202570_1662916647271028_5424788522269398476_n

 • 1

 • 11825070_1679753085587384_1799973756902833055_n