ARIES Transilvania logo

Orizont 2020

Horizon 2020

ARIES Transilvania a fost numit punct regional de contact Orizont 2020 pentru Instrumentul pentru IMM-uri şi Acces la Finanţarea de Risc începând cu luna mai 2014.

Orizont 2020 este un program de cercetare şi inovare al Comisiei Europene destinat dezvoltării şi creşterii capacităţii de inovare a IMM-urilor din regiune şi are alocat un buget total de 80 miliarde euro pentru perioada 2014-2020.

În această calitate, ARIES Transilvania se implică direct în activităţile de informare şi diseminare a informaţiilor legate de acest program, încurajarea IMM-urilor din zona Transilvania Nord de a accesa în call-urile care urmează să fie lansate în cadrul programului Orizont 2020, identificare parteneriate şi proiecte de interes.

La acţiunile derulate sunt invitate să participe atât firmele membre ale ARIES Transilvania, cât şi alte IMM-uri din regiune, interesate de domeniile acoperite prin programul Orizont 2020.


Link util: