ARIES Transilvania logo

Lista Cursurilor

 

ARIES Transilvania are plăcerea de a vă prezenta cursurile GRATUITE din perioada FEBRUARIE-APRILIE 2019, ce se for desfășura în Baia Mare, Cluj-Napoca și Oradea


 

Pentru înscrieri, ne puteţi trimite intenţia dumneavoastră la contact@aries-transilvania.ro sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/TransilvaniaDI/

 

FORMARE MANAGERI ȘI ANTREPRENORI:**

1. Program de formare Managementul inovării

Furnizor: CIVITTA

Trainer: Ioan Istrate

Perioada de Desfășurare:

 • Cluj-Napoca: 21-23 februarie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 7-9 martie, intervalul 9.00-17.00
 • Oradea: 21-23 martie, intervalul 9.00-17.00
 • Baia Mare: 18-20 aprilie, intervalul 9.00-17.00

Scopul programului: Managerul de inovare trebuie să înțeleagă noțiunile de inovare, procesul de transfer tehnologic, având la -dispoziție o serie de instrumente de lucru (de la evaluarea inițială a proprietății intelectuale, studii de oportunitate și fezabilitate, business plan) pentru a putea realiza strategia de inovare și a valida eficiența economică cu privire la implementarea acestei strategii.

2. Program de formare in Managementul vânzării

Furnizor:ACKNOWLEDGE

Trainer: Adrian Cioroianu

Perioada de Desfășurare:

 • Cluj-Napoca: 21-24 februarie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 14-17 martie, intervalul 9.00-17.00

Competențele furnizate în cadrul training-ului sunt: definirea și proiectarea unei strategii de vânzari; profilarea comportamentală a potențialilor clienți; redactarea prezentărilor convingătoare; măsurarea și îmbunătățirea KPI specifici; metodologii de vânzare specific high-tech; metode specific de lead-generation.

3. Program de formare Cultură și Strategia Organizațională

Furnizor:ESSENTIAL

Trainer: Cristian Filip

Perioada de Desfășurare:

 • Cluj-Napoca: 11-13 februarie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 12-14 martie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 2-4 aprilie, intervalul 9.00-17.00

Tema cursului se leagă de modul în care funcționează companiile cu creștere exponențială și instrumente pentru a crește productivitatea și performanța în organizațiile mici.

Competențele furnizate în cadrul training-ului sunt: îmbunatațirea și influențarea culturii organizaționale; îmbunătățirea colaborării și comunicării în echipă; creșterea productivității și performanța angajaților; îmbunătățirea engagement-ului și motivarea angajaților; îmbunătățirea indicatorilor cheie de performanță ce țin de procesele de management; instrumente inovative de strategie, management și leadership.

4. Program de formare in Strategia de dezvoltare a produselor digitale

Furnizor: Școala Informală de IT

Traineri: Anca Rarau, Catalina Muresan și Alex Ecobici

Perioada de Desfășurare:

 • Cluj-Napoca: 17-20 martie, intervalul 9.00-17.00

Tema cursului: mulțumită efectelor de scară, companiile de produs pot, cu aceleași resurse, să își multiplice exponențial veniturile. Pentru ca 90% dintre produsele noi eșuează, este imperativ să existe o strategie adaptabilă unde resursele să fie utilizate inteligent și riscurile administrate corect.

5. Program de formare a competențelor în managementul resurselor umane – Manageri

Furnizor: KPI INSTITUTE – INTEGERPERFORM SRL

Trainer: Aura Serea

Perioada de Desfășurare:

 • Cluj-Napoca: 6-9 martie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 11-14 martie, intervalul 9.00-17.00

Acest curs urmărește formarea sau îmbunătățirea după caz, a competențelor specific necesare în procesele de management a performanțelor și strategia în HR. La final de curs participanții vor dobândi următoarele competențe profesionale: definirea și aplicarea procesului de conducere și coordonare al activității membrilor echipei proprii; definirea și utilizarea instrumentelor de control și evaluare a activității echipei proprii; adaptarea stilul de leadership în raport cu etapa de dezvoltare a angajatului; construirea și utilizarea rapoartelor de activitate; construirea instrumentelor de stimulare respectând principii de management proactive; construirea metodelor și sistemelor de măsurare a rezultatelor și stimularea performanței; susținerea întâlnirilor de evaluare a activității cu subordonații direcți; construirea și utilizarea metodelor și sistemelor de recunoaștere și recompensă pentru performanțe.

6. Program de dezvoltare leadership și coaching

Furnizor: VAROTRAINING

Trainer: Cristina Varo

Perioada de Desfășurare:

 • Cluj-Napoca: 2-3 și 7-8 februarie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 16-17 și 23-24 februarie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 2-3 și 9-10 martie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 16-19 martie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 30-31 martie și 6-7 aprilie, intervalul 9.00-17.00

Obiectivele cursului: un mai bun management al propriei persoane și valorificarea propriului potențial; creșterea gradului de cunoștință de sine și autocunoaștere; sprijinirea descoperirii și înțelegerii propriilor strategii de conducere și de succes; construirea de noi strategii pentru a facilita comunicarea; dezvoltarea gândirii critice și creative; focusarea pe rezultate și găsirea de soluții; managementul stresului în situații de criză; recunoașterea diferențelor interumane și valorificarea lor; menținerea echilibrului interior; dezvoltarea abilităților de lider. Acest curs ajută la înțelegerea a modului de conducere a vieților și de recunoaștere a strategiilor decizionale, iar pentru cei care conduc echipe, este o ocazie excelentă de a se recunoaște în propriile atitudini sociale.

** Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) și care ocupă poziții de management (directori/manageri generali, directori/manageri adjuncți, directori/manageri executivi, directori/manageri comerciali, directori/manageri financiari, directori/manageri de departamente, manageri de proiect, manageri de produs, manageri de dezvoltare, directori/manageri resurse umane, directori/manageri vânzări etc.), care asigură managementul strategic al întreprinderilor (care își desfășoară activitatea în Regiunea Nord-Vest) / Antreprenori care își gestionează propriile afaceri, din regiunea Nord-Vest, având diverse statuturi juridice: SRL-uri, SRLD-uri, PFA, IF, II.

FORMARE RESURSE UMANE (angajați, specialiști din deptartamentul de HR)*

1. Program de formare a competentelor in managementul resurselor umane – departamentul de HR

Furnizor: KPI INSTITUTE – INTEGERPERFORM SRL

Trainer: Aura Serea

Perioada de Desfășurare:

 • Oradea: 13-16 februarie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 18-21 februarie, intervalul 9.00-17.00
 • Cluj-Napoca: 1-4 aprilie, intervalul 9.00-17.00

Acest curs urmărește formarea sau îmbunătățirea după caz, a competențelor specific necesare în procesele de management a performanțelor și strategia în HR. La final de curs participanții vor dobândi următoarele competențe profesionale: definirea și aplicarea procesului de conducere și coordonare al activității membrilor echipei proprii; definirea și utilizarea instrumentelor de control și evaluare a activității echipei proprii; adaptarea stilul de leadership în raport cu etapa de dezvoltare a angajatului; construirea și utilizarea rapoartelor de activitate; construirea instrumentelor de stimulare respectând principii de management proactive; construirea metodelor și sistemelor de măsurare a rezultatelor și stimularea performanței.

*Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) și care ocupă poziții în cadrul departamentului de resurse umane (specialiști resurse umane, inspectori resurse umane, specialiști recrutare etc.) în cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea în Regiunea Nord-Vest.

Trackback from your site.