ARIES Transilvania logo

ICT Proposers’ Day 2014 | 15.10.2014

ICT Proposers’ Day 2014 a avut loc anul acesta în perioada 9-10 octombrie la Florența, Italia. Tema principală a evenimentului a fost programul de finanțare europeană Orizont 2020 pentru anul 2015 în domeniul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor (ITC) şi a reprezentat o bună oportunitate de stabilire de conexiuni şi parteneriate între entitățile reprezentative ale clusterelor: universități, institute de cercetare, acționari, IMM-uri şi autorități publice din Europa.

Evenimentul s-a desfăşurat pe mai multe paliere:

  • Sesiuni de informare cu privire la scrierea si depunerea de propuneri de finanțare prin programul Orizont 2020;
  • Standuri unde reprezentanți ai Comisiei Europene puteau oferi informații la zi cu privire la acțiunile de cercetare-inovare din cadrul programului de finanțare pe 2015, precum şi la conținutul cererilor de propuneri pentru aceste call-uri;
  • Sesiuni de networking organizate în concordanţa pilonii şi temele programului de finanțare 2015 unde potențialii aplicanți şi-au prezentat ideile de proiect;
  • Un spațiu amplu pentru networking informal şi întâlniri bilaterale prestabilite între participanți.

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014