ARIES Transilvania logo
 • Home
 • Proiecte
 • Educaţia şi conştientizarea producătorilor şi utilizatorilor de echipamente IT privind protecţia mediului

Educaţia şi conştientizarea producătorilor şi utilizatorilor de echipamente IT privind protecţia mediului

Coordonator de proiect, finanţare de la Administraţia Fondului de Mediu.

Obiective generale:

 • Diseminarea informaţiei legate de protecţia mediului şi stimularea interesului managerilor firmelor din domeniul IT pentru cunoaşterea acestor probleme şi a subiectelor conexe;
 • Creşterea gradului de cunoaştere a eforturilor necesare de aliniere la practicile UE de către toţi actorii din mediul public şi privat;
 • Asigurarea unui flux continuu şi consistent de informaţii în ceea ce priveşte protecţia mediului şi colectarea selectivă a deşeurilor cu implicaţii în sectorul IT pentru publicul larg.

Obiectiv specific: Creşterea implicării sectorului neguvernamental în conştientizarea problemelor de protecţie a mediului în vederea pregătirii pentru integarea în Uniunea Europeană.

I. PREGĂTIREA CADRULUI DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI

 • constituirea bazei de date cu firmele din regiunea de Nord-Vest care vor fi direct implicate în proiect;
 • realizare site proiect;
 • contactarea unei companii specializate în realizarea de materiale publicitare de informare şi inscripţionate;
 • contactarea unei agenţii de turism în vederea organizării unui roadshow în cele 6 judeţe ale regiunii.

II. REALIZAREA PACHETULUI DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL COMPANIILOR DIN DOMENIUL IT REFERITOR LA IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI DE MEDIU ÎN DOMENIU

 • Identificarea legislaţiei naţionale şi comunitare referitoare la gestionarea DEEE;
 • Identificarea responsabilităţilor producătorilor şi utlizatorilor în domeniul managementului DEEE;
 • Identificarea posibilităţilor de dezvoltare a unui sistem de colectare selectivă a DEEE în regiunea de Nord-Vest, inclusiv a unor posibilităţi de prelucrare/tratare a acestora;
 • Realizarea materialelor de instruire;
 • Realizarea unui chestionar care se va aplica atât producătorilor cât şi utilizatorilor de echipamente de tehnică de calcul vizavi de problematica colectării, reciclării şi valorificării deşeurilor din IT.

III. REALIZAREA MATERIALELOR NECESARE UNEI CAMPANII DE CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI COLECTAREA DE DEŞEURI DIN INDUSTRIA DE IT

Realizarea de materiale de publicitate cu conţinut educativ privind implementarea prevederilor legale în domeniu, colectarea şi valorificarea deşeurilor din domeniul IT:

 • 6 bannere amplasate în zone intens circulate din reşedinţele de judeţ;
 • 200 de afişe amplasate în municipiile şi oraşele din regiunea de Nord-Vest;
 • 1.000 de broşuri şi 4.000 de pliante care vor fi distribuite în cadrul roadshow-lui şi prin intermediul firmelor de IT din regiune, al firmelor private, al instituţiilor publice şi utilizatorilor casnici;
 • realizarea de materiale publicitare inscripţionate: câte 200 de pixuri şi port CD-uri care vor fi distribuite în cadrul roadshow-ului.

IV. ORGANIZAREA DE CONFERINŢE ŞI SESIUNI DE INSTRUIRE ÎN CADRUL UNUI ROADSHOW DE CONŞTIENTIZARE ÎN REGIUNEA DE NORD VEST

 • stabilirea locaţiilor în fiecare din cele 6 reşedinţe de judeţ;
 • realizarea şi expedierea invitaţiilor de participare la conferinţe;
 • închirierea spaţiilor şi a aparaturii necesare pentru prezentări de către firma de turism;
 • asigurarea transportului pentru lectori de către firma de turism;
 • desfăşurarea conferinţelor şi sesiunilor de instruire cu participarea reprezentanţilor companiilor de IT, companii private, instituţii de stat şi reprezentanţi ai societăţii civile;
  • Baia-Mare – 150 de participanţi
  • Bistriţa – 90 participanţi
  • Cluj-Napoca – 200 de participanţi
  • Oradea – 120 de participanţi
  • Satu-Mare – 100 de participanţi
  • Zalău – 90 de participanţi
 • distribuirea materialelor publicitare participanţilor;
 • aplicarea chestionarelor din sondaj.

VI. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

 • analiza rezultatelor sondajului;
 • distribuirea materialelor publicitare prin poştă şi prin intermediul companiilor de IT;
 • actualizare site proiect cu toate materialele publicitare realizate;
 • organizarea conferinţei finale de diseminare a rezultatelor;
 • apariţii la televiziune pentru prezentare rezultate finale.

Trackback from your site.