ARIES Transilvania logo

Scop, activităţi şi obiective

Activităţile ARIES Transilvania

ARIES TRANSILVANIA îşi propune să desfăşoare activităţi precum:

 • reprezentarea opiniilor, a punctelor de vedere şi a experienţei membrilor asociaţiei în probleme legate de evoluţia tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în România;
 • reprezentarea faţă de autorităţile publice a intereselor comune de ordin legal ale comunităţii TIC;
 • implicarea ARIES TRANSILVANIA în definirea şi implementarea strategiei informatizării societăţii româneşti pentru regiunea de Nord-Vest;
 • promovarea şi stimularea dezvoltărilor originale în domeniul TIC prin organizarea de conferinţe, dezbateri, mese rotunde, simpozioane, colocvii, seminarii, congrese şi orice alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea acestui domeniu în România;
 • promovarea şi înlesnirea afacerilor din domeniul TIC prin organizarea de întâlniri periodice între utilizatorii şi furnizorii de produse specifice domeniului;
 • promovarea prin mass-media şi manifestări profesionale periodice (conferinţe, seminarii, expoziţii etc.) a unor produse de mare performanţă indigene sau străine;
 • promovarea unor standarde de calitate în domeniu;
 • realizarea unei legături strânse între mediul universitar şi unităţile utilizatoare/furnizoare de TIC;
 • asigurarea introducerii în legislaţia muncii a unor prevederi privind nomenclatorul funcţiilor specifice TIC, prevenirea bolilor profesionale etc.;
 • promovarea unor relaţii de colaborare activă şi a unor schimburi ştiinţifice şi tehnologice între membrii ARIES TRANSILVANIA şi societăţi, asociaţii, fundaţii, instituţii de specialitate, alte organisme, oameni de ştiinţă de peste hotare;
 • încurajarea şi sprijinirea membrilor ARIES TRANSILVANIA pentru a lua parte activă la viaţa ştiinţifică naţională şi internaţională în domeniul TIC;