ARIES Transilvania logo

Istoric

2016

 • Organizatori ai Conferinței Internaționale a Clusterelor, 23-24 Iunie 2016, prin intermediul căreia au fost au participat 30 de reprezentanți ai companiilor membre și au fost stabilite 20 întâlniri b2bmatch;
 • Co-ogranizatori ale evenimenetelor: CeBIT Future Match 2016; B2B Matchmaking at the IT Summit 2016; Hannover Messe 2016: Technology Cooperation Days; IV Company Mission Romania – Italian companies in building sector; Brokerage Event – Clusters as drivers of value chain development across the Danube Region. Au participat 58 reprezentanți ai companiilor membre și au fost stabilite 239 întâlniri;
 • 6 sesiuni curs formare de formatori certificat de ANC pentru 90 angajații ai companiilor membre;
 • Organizare cursuri de soft skills si tehnice (Process Communication Model, Descoperiti Agilitatea Organizațională și Managerială, Comunicare Eficientă, Automated Software Deployment, SharePoint on-premises development);
 • Aderarea a 12 membri noi;
 • 7 întălniri între reprezentații departamentului de resurse umane și membri clusterului (Espresso with iTech Transilvania) în scopul identificării necesitățiilor membrilor urmată de realizarea minutei întâlnirii și diseminată membrilor;
 • Participarea la conferințe și workshopuri (Amsterdam, Hanovra, Brusseles, Seoul, Sophia Antipolis, Bratislava, Roma, Viena) si realizare proiecte de colaborare;
 • Participare activă în rețeaua Enterprise Europe Network concretizată prin aderare la „ICT Industry and Services sector group”, precum și participarea la întălnirile naționale( Alba, Timișoara, Brașov), cât și cele internaționale (Linz, Nissa, Bruxelles);
 • Transmitere bilunar newsletter național; informare membri misiuni economice;
 • Proiecte colaborare Primăria Cluj-Napoca: iCluj Capital: European Capital of Innovation; Strategia Smart City; Eveniment eGuvernare; Soluții Smart City, Smart City Tourism; Spre câștigarea titlului de iCluj-Napoca- Capitala Europeană a Inovării;
 • Sprijinirea Municipiului Cluj-Napoca în derularea celei de-a cincea editii a Conferintei Open Innovation 2.0;
 • Proiect: „ Concurs de idei (hackathon) – Soluții pentru Cluj Oras inteligent” în care au fost prezentate 15 idei de proiect;
 • Proiectul „Clusterul de Idei Creative Transilavnia” care s-a concretizat prin formalizare clusterului si desfășurarea a 3 workshopuri, 3 acorduri de parteneriat și 2 ateliere cu experți internaționali;
 • Proiect de parteneriat cu Agenția Spațială Europeană;
 • Parte din rețeaua Copernicus;
 • Realizarea site-ului ClujBusiness prin colaborarea a 3 companii membre (Comknow, Fortech, Imprezzio), scopul principal fiind promovarea mediului de business din Cluj-Napoca;
 • Realizarea unei platforme de promovarea a bazei sportive sportive prin implicarea companiilor membre;
 • Coordonare stagii internship și coordonare voluntari în cadrul Conferiței Internațioanle a Clusterelor;

2015

 • Derulare proiect POSCCE O133 iTech Transilvania Cluster;
 • Derulare proiect BISNet Transylvania, in cadrul caruia au fost realizate urmatoarele actiuni: Aderare la „ICT Industry and Services sector group”; Participare la intalnire anuala EEN Brusseles; Participarea la intalnirea nationala EEN; Participarea la doua intalniri de consortiu; Participarea la training EEN; Cautare de perteneriate pentru membri; 2 evenimente organizate pentru asimilarea de bune practici;
 • Implicare in proiectul „Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”, coordonat de Cluj IT cluster, finantat prin POSDRU, in cadrul caruia am avut 25 de studenti practicanti care au lucrat pe activitati de market resource, actualizare baze de date, actualizare site asociatie si cluster, asigurare suport logistilc lacursuri si evenimente pentru promovare cluster, promovare inovare, promovare Horizont 2020, schimb de bune practici;
 • Participarea la targuri si expozitii: CeBit (3 firme); Mobile World Congress (6 firme); Apps World London(3 firme);
 • Acreditare centru de formare profesionala: Formare de Formatori Autoritatea Nationala pentru Calificari, acreditare primita pe o perioada de 4 ani;
 • Deschidere Filiala Oradea a Filialei Transilvania a ARIES;
 • Participare la intalnirea semianuala a boardului ARIES (Brasov si Craiova) si crearea de cooperari punctuale cu filialele Craiova, Iasi si Timisoara;
 • Aplicare pe POC 2.2.1 – Proiect ”Platforma colaborare inter clustere”, al carui scop este de a realiza o platformǎ care sǎ faciliteze colaborarea şi comunicarea companiilor existente pe piaṭǎ, dar şi a clusterelor, şi, în acelaşi timp, sǎ contribuie la creşterea vizibilitatii acestora atât pe plan intern cât şi extern;
 • Evaluare si obtinere certificat de argint acordat de ESCA;

2014

 • Demarare implementare proiect cu finanţare prin POSCCE ITech Transilvania-Formarea resurselor umane în domeniul tehnologiilor avansate;
 • “Depunere proiect EEN – BISNet Transylvania şi demarare formalităţi contractare”;
 • Desemnare ca Punct regional de contact Finanţare de risc şi IMM-uri de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru programul Orizont 2020;
 • “Participare la MWC 2014/Cebit 2014 / MWC 2015/ CeBIT 2015”;
 • Semnare a adresei de susţinere a “Memoriului privind semnalarea sprijinului insuficient dedicat dezvoltării unui mediu de afaceri competitiv pentru perioada de programare 2014-2020” împreună cu membrii clusterelor din zona N-V;
 • Aderare Coaliția Națională pentru Joburi Digitale;
 • Întâlnire cu reprezentantul Ministerulului pentru Societatea Informaţională (MSI) susţinerea tuturor demersurilor destinate sprijinirii dezvoltării economice a regiunii Nord-Vest către administraţia centrală;
 • Participare la târguri, expoziţii, misiuni economice internaţionale.

2013

 • Acţiuni de lobby şi promovare autorităţi publice centrale a proiectelor din Transilvania;
 • Participare la întâlnirea anuală a board-ului ARIES naţional;
 • Participare la întâlnirile de lucru ale Institutului Regional de Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic Cluj-Napoca (I.R.C.E.T.T);
 • Participare la prima întâlnire a clusterelor din România;
 • Participare la organizarea Cluj Innovation Days – cluster Cluj IT;
 • Participare la târguri, expoziţii, misiuni economice internaţionale.

2012

 • Demersuri pentru înfiinţare a polului de competitivitate POLARIS şi a clusterului Cluj IT împreună cu ADR NV şi alte entităţi relevante;
 • Implicare susţinută în activităţile clusterului Cluj IT: branding, comisia de HR, inovare;
 • Participare la târguri, expoziţii, misiuni economice internaţionale.

2011

 • Finalizare proiect în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, “Parteneriat pentru Practica Studenţilor“, P3S;
 • Implicarea în activitatea de promovare a inovării IMM-urilor din Transilvania: parteneriate ADR NV, CENTI;
 • Informare oportunităţi surse de finanţare nerambursabilă pentru firmele membre;
 • Contribuţie la dezvoltarea strategiei judeţului Cluj 2014-2020;
 • Participare la târguri, expoziţii, misiuni economice internaţionale.

2010

 • Continuare implementare proiect parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, “Parteneriat pentru Practica Studenţilor“, P3S;
 • Participare la târguri, expoziţii, misiuni economice internaţionale.

2009

 • Incepere implementare proiect în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca pentru practica studenţilor de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, proiectul “Parteneriat pentru Practica Studenţilor“;
 • Participare activă în dezvoltarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) – implicare în dezvoltarea proiectului „Centrul Regional de Excelenţă pentru industrii creative”;
 • Participare la târguri, expoziţii, misiuni economice internaţionale.

2008

 • Derulare proiect finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu “Educaţia şi conştientizarea producătorilor şi utilizatorilor de echipamente IT privind protecţia mediului”;
 • Organizare în colaborare cu MCTI a unui seminar de instruire pe Fonduri Structurale, Axa 3 – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public, pe probleme cu care se confruntă firmele din regiunea Nord Vest;
 • Participare la târguri, expoziţii, misiuni economice internaţionale.

2007

 • Contractare proiect finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu “Educaţia şi conştientizarea producătorilor şi utilizatorilor de echipamente IT privind protecţia mediului”; Valoarea totală a proiectului-101.000 euro, finanţarea nerambursabilă – 50.200 euro;
 • Participare la târguri, expoziţii, misiuni economice internaţionale.

2006

 • Organizare Seminar “Pregătirea companiilor de IT&C din regiunea de NV în vederea integrării în UE”;
 • Participare la târguri, expoziţii, misiuni economice internaţionale .

2005

 • Contribuţie la realizarea Strategiei de Dezvoltare a regiunii pe perioada 2007-2013
 • Participare la CeBIT 2005 sub un numitor comun: ARIES Transilvania;
 • Crearea primului cluster IT din România – Transylvania Cluster.

2004

 • Lansarea oficială a FILIALEI TRANSILVANIA A ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICĂ ȘI SOFTWARE – ARIES TRANSILVANIA la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj;
 • Implicare activă în realizarea draft-ului Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013 şi a Planului de Dezvoltare Naţională 2007-2013, în calitate de membri ai Comitetului de Plan Regional.