ARIES Transilvania logo
 • Home
 • Prezentare ARIES Transilvania

Prezentare ARIES Transilvania

ARIES ( Asociaţia Română pentru Industria de Electronică şi Software) este cea mai mare şi influentă organizaţie creată pentru industria IT&C din România, o voce care susţine interesele domeniului atât în ţară cât şi peste graniţe, având în componenţa sa peste 250 de membri – companii, instituţii de învăţământ, dar şi organizaţii suport. De asemenea, ARIES prin filialele sale București, Transilvania, Timisoara, Craiova, Brașov şi Iași este considerată cea mai mare asociaţie din domeniu din sud-estul Europei. Partener al autorităților centrale și locale românești, ARIES  a devenit simbolul dezvoltării durabile a societății informaționale.

Filiala Transilvania a ARIES cu sediul în Cluj-Napoca are în componenţă peste 85 de membrii, precum: companii, reprezentanţi administraţie publică locală, universităţi, institute de cercetare, instituţii catalizator şi alte organizaţii interesate de inovare, internaţionalizare, schimb de bune practice, ş.a.

ARIES Transilvania are legături strânse cu cei mai importanţi actori ai ecosistemului regional cum ar fi: comunităţi de start up-uri, autorităţi publice locale, universităţi, clustere şi alte asociaţii din diverse domenii de activitate.

Premisa de la care ARIES Transilvania a luat naștere este susținerea competitivității informaționale a României în același rând cu celelalte națiuni ale lumii, având un cod etic la care subscriu toţi membrii.

Principalele noastre obiective sunt:
 • Susținerea dezvoltării mediului de afaceri, în special a companiilor din domeniul IT&C și electronică;
 • Sprijinirea inovării;
 • Contribuție în procesele de elaborare și aplicare a politicilor regionale în domeniul IT&C;
 • Facilitare legături de afaceri între firme din domeniul IT&C și electronică din țară și străinătate, sprijinirea internaționalizării;
 • Susținerea dezvoltării culturii antreprenoriale;
 • Susținerea start-up-urilor;
 • Realizare de parteneriate strategice;
 • Colaborarea cu mediul universitar în diverse domenii de interes;
 • Crearea unui centru de resurse pentru facilitarea accesului firmelor la cele mai noi și mai bune programe de formare (tehnice și soft-skills), precum și eficientizarea costurilor de specializare și perfecționare a personalului;
 • Informări referitoare la surse de finanțare nerambursabile;
 • Reprezentarea asociației și clusterului, precum și a membrilor la evenimente de promovare internaționale;
 • Reprezentarea intereselor și promovarea membrilor prin derularea de acțiuni și menținerea contactului cu Ambasadele României din străinătate și diferite organisme internaționale;
 • Participare la târgurile și expozițiile de pe Agenda Ministerului Economiei și altele propuse de către membri;
 • Facilitarea legăturilor și a dialogului industriei cu autoritățile publice;
 • Organizare întâlniri tematice pentru entitățile membre;
 • Informarea membrilor legat de oportunități de colaborare;
 • Identificare, analiza nevoi și oferire unor soluții privind ariile noatsre de specialitate pentru entitățile membre;
 • Realizare studii de piață, analize etc.;

Împreună cu peste 250 de firme membre din toata ţara, suntem liderii industriei de IT&C din România.

Veniţi alături de noi dacă doriţi servicii de calitate, informaţii şi oportunităţi de afaceri în ţară şi străinătate, lobby pe lângă autorităţile statului şi multe altele!