ARIES Transilvania logo

Comunicat de presă Aries TransilvaniaARIES Transilvania realizează cel mai complex studiu de piață al industriei software și de servicii IT din România

Comunicat de presă Aries Transilvania – iulie, 2017

ARIES Transilvania a demarat procedurile de realizare a unui studiu de piață referitor la industria software și de servicii IT. Proiectul va analiza situația pieței de IT din Cluj-Napoca în comparație cu cea din alte 8 centre urbane mari din România, în scopul de a oferi date relevante de context pentru piața clujeană de profil.

Studiul vizează analiza evoluției industriei și nevoile specifice ale companiilor și angajaților din domeniu. Pentru Cluj-Napoca proiectul de cercetare are scopul de a furniza o imagine actuală, generală, exactă asupra nevoilor și provocărilor companiilor din domeniul IT, punând datele în context local și național.

Studiul Național al Pieței de IT, realizat de ARIES Transilvania se află la cea de-a doua ediție anuală și va cuprinde o analiză la nivel național, realizată pe companiile din Cluj-Napoca în comarație cu alte 8 centre urbane din România, respectiv, București, Brașov, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu și Timișoara. Studiul va avea o componentă cantitativă, aplicându-se un chestionar online pe un eșantion format din peste 800 de companii de IT, din cele 9 orașe, dar și o componentă calitativă, urmărindu-se realizarea a peste 30 de interviuri individuale cu manageri și responsabili de departamente de resurse umane ale firmelor din domeniu. În cadrul studiului se va acorda o importanță deosebită analizei produselor proprii și inovative, trendurilor industriei și oportunităților de dezvoltare și inovare pentru companii.

“Cea de-a doua ediție a Studiului Național al Pieței de IT este un proiect menit să ajute întregul ecosistem, atât industria, cât și autoritățile locale, universitățile, organizațiile adiacente ale domeniului IT, pentru a susține creșterea și inovația companiilor ce activează în această piață. Ne dorim să obținem informații actualizate, legate de provocările și realizările, atât ale companiilor cât și ale angajaților din industria de IT și vom face publice aceste informații pentru toți cei interesați” a explicat Bianca Muntean, Director executiv al ARIES Transilvania.

Studiul se va desfășura în perioada iulie-septembrie 2017 și va cuprinde inclusiv o analiză comparativă a rezultatelor financiare a companiilor din domeniul IT, pe ultimii 6 ani, în vederea identificării exacte a evoluției economice a sectorului, cât și a principalelor provocări și probleme întâmpinate de companiile din această industrie. Cercetarea va urmări și obținerea unor informații exacte și despre structura angajaților, fluctuația de personal, nevoile de training, produsele proprii și gradul de inovare al acestora, și piețele de desfacere ale companiilor din sectorul IT. Raportul final al cercetării va fi disponibil și online, pe site-ul www.itstudy.ro.

Proiect este finanțat din bugetul local Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general şi se va implementa în localitatea Cluj-Napoca.

Despre ARIES Transilvania

ARIES este Asociația Română pentru Industria Electronică și Software, cea mai mare şi influentă organizație creată pentru industria IT&C din România, cu 4 filiale zonale la: Timișoara, Brașov, Cluj și Craiova.

Prin intermediul filialei ARIES Transilvania, membrii își propun să dinamizeze activitatea în această zonă, să se implice în activitățile referitoare la sectorul IT, să stabilească o colaborare mai bună între firmele de profil, pentru promovarea intereselor locale pe plan național şi internațional, pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul diverselor programe de finanțare.

ARIES Transilvania are legături strânse cu cei mai importanți actori ai ecosistemului regional cum ar fi: comunități de start up-uri, autorități publice locale, universități, clustere şi alte asociații din diverse domenii de activitate.

Pentru mai multe informații despre Aries Transilvania, vă rugăm să accesați pagina www.aries-transilvania.ro sau pagina de Facebook: Aries Transilvania.
Detalii suplimentare puteți obține de la:

Bianca Muntean, Director Executiv ARIES Transilvania
Telefon: 0742-225.405
Email: bianca.muntean@aries-transilvania.ro

Trackback from your site.