ARIES Transilvania logo

INNOCAP

InnoCap Transilvania Innocap oferă sprijin companiilor interesate să dezvolte propriile proiecte inovatoare, începând cu o evaluare a inovației (unde ca instrument folosim gratuit coeficientul IMP3rove-academy finanțat prin proiectul InnoCap) pentru a stabili pași concreți care să ajute companiile în procesul de management al inovării. Companiile interesate să efectueze un audit de inovație vor fi susținute de echipa noastră. Prin această acțiune, contribuim la consolidarea capacității IMM-urilor cu potențial de inovare din Transilvania de a-și gestiona domeniile cheie de intervenție în direcția competitivității durabile.

În cadrul proiectului sunt favorizate auditurile și îndrumarea procesului de inovare, urmărind obținerea unor rezultate relevante în termeni de cunoștințe, experiențe și abordări practice, precum și îmbunătățirea capacității de gestionare a inovării de către IMM-uri.

REFLOW

Reflow este un proiect prin care se dorește transformarea metabolismului urban prin analizarea fluxurilor de materiale și co-crearea de strategii durabile în industrie,cu scopul de a co-proiecta orașe circulare regenerative. REFLOW creează instrumente de vizualizare a datelor pentru a permite monitorizarea și optimizarea continuă a proceselor metabolice urbane și intervenția rapidă. Interesul constă în găsirea celor mai viabile soluții care pot fi implementate în acest sens.

Cluj – Napoca este unul din cele 6 orașe pilot alături de Amsterdam, Berlin, Milan, Paris și Vejle în care se vor crea soluții circulare și regenerative la nivel de afaceri, guvernare și cetățeni. În Cluj – Napoca, Aries Transilvania lucrează cu Primăria Municipiului Cluj – Napoca și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare pentru a defini o posibilă strategie de îmbunătățire a eficienței energetice și de a urmări adoptarea rapidă a tehnologiei cu emisii scăzute de carbon printr-o platformă online care încearcă să unească administratorii locali, comunitățile și furnizorii de servicii energetice.

Pentru a atinge acest obiectiv au fost organizate ateliere în care membrii clusterului și autoritățile publice locale au fost invitați să găsească cele mai potrivite soluții pentru comunitatea locală. Următorul obiectiv este dezvoltarea unei platforme care să ajute cetățenii și companiile să crească gradul de conștientizare cu privire la consumul de energie. Platforma inovatoare va permite membrilor Aries Transilvania să dezvolte aplicații de monitorizare a eficienței energetice pe baza datelor colectate pe platformă, care pot fi testate la nivel local și ulterior comercializate la nivel european.

REFLOW este un proiect finanțat de UE Orizont 2020 (Acordul de grant nr. 820937) implementat în perioada iunie 2019 – mai 2022.

www.reflowproject.eu

Smart by Design

Smart by Design a început în al patrulea trimestru al anului 2019, ca un parteneriat strategic între universități, clustere și organizații de management din România, Bulgaria, Spania și Olanda, axat pe crearea de materiale de sprijin relevante pentru IMM-urile interesate să dezvolte soluții smart city.

Scopul proiectului este de a dezvolta competențele managerilor și proprietarilor de IMM-uri pentru a conduce afaceri inteligente. Durata proiectului este de 2 ani, începând din octombrie 2019. Principalele rezultate ale proiectului vor fi o hartă a tehnologiilor și inteligente actuale și un cadru de consolidare a capacității pentru inovația inteligentă.

Proiectul urmărește: -dezvoltarea cadrului de capacități și competențe pentru economia inteligentă -dezvoltarea în special a empatiei față de cetățenii din mediul local al managerilor IMM-urilor ca noii clienți și consumatori sub umbrela orașului inteligent -pregătirea pentru următorul nivel de conectivitate ICT numit „city-as-a-platform” -sprijinirea utilizării și preluării tehnologiilor digitale pentru a crea inovații care să satisfacă nevoile societății și ale cetățenilor și, astfel, să dețină abilități sociale -auto învățarea managerilor și proprietarilor care conduc cu succes întreprinderi inovatoare digital

Proiectul SMART by Technologies [Proiectul SMART by Design] nr. 2019-1-BG01-KA202-062298 a fost co-finanțat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene. Perioada de implementare este octombrie 2019 – septembrie 2021.

Site-ul proiectului: https://www.smartbydesign.eu/

UIA SPIRE BAIA MARE

Descriere proiect

Acest proiect are ambiția de a începe o reamenajare de mediu, socială și economică de lungă durată în Baia Mare, facilitând trecerea sa de la capitala ex-mineră a României la un lider în proiectare și producție prietenoasă cu mediul, prin abordări noi pentru a-și atinge obiectivul. De asemenea, proiectul își propune să dezvolte un hub în Baia Mare și un sistem local de recompense și plăți numit iLEU.

Contribuția ARIES Transilvania ARIES Transilvania susține acțiunile părților interesate din Baia Mare în atenuarea riscurilor legate de poluarea cu metale grele , prin renaturalizarea terenurilor contaminate și prin demararea unui proces de fitoremediere pe termen lung.

ARIES Transilvania gestionează planul de lucru de comunicare și diseminare. Suntem un liant între toate părțile implicate în cartografierea cerințelor funcționale și de afaceri în cadrul livrărilor. În timpul acestui proiect, ARIES va acționa ca punct de contact, asigurându-se că toți partenerii SPIRE și părțile interesate implicate vor avea acces la toate informațiile relevante cu privire la stadiul și nevoile implementării și resurselor și vor gestiona rezultatele și solicitările celorlalți parteneri pentru a asigura o diseminare calitativă și relevantă a informațiilor, va oferi sprijin și se va implica în celelalte pachete de lucru.

BOWI

Descrierea proiectului: Proiectul își propune să creeze o abordare structurată de colaborare în Europa, prin utilizarea expertizei de la hub-urile mature pentru a îmbunătăți contribuția pe termen lung a noilor hub-uri, pentru a sprijini hub-urile noi în pașii lor spre maturitate și pentru a explora o rețea de finanțare pentru viitoarele colaborări.

Contribuția Transilvania IT Cluster Procesul de transfer de cunoștințe va oferi numeroase oportunități pentru companiile din regiunea Nord-Vest a României, cum ar fi accesul la finanțare, accesul la servicii furnizate de hub-urile mature partenere în proiect și dezvoltarea de servicii relevante bazate pe relația hub-uri – protohub-uri mature. Un program de transfer de tehnologie va sprijini IMM-urile producătoare implicate și companiile mari în experimentarea modului în care își pot îmbunătăți procesele și va fi lansat pentru a identifica experimentele tehnologice.

Proiectul a început în ianuarie 2020 și se va încheia în iulie 2023. Fiecare experiment va primi o sumă de până la 60.000 EUR.

Contactați echipa de proiect pentru mai multe detalii: Andrei.Martiniuc@transilvaniait.ro