ARIES Transilvania logo

DIGITAL SENIORS

Aries Transilvania implemented a pilot project aimed at increasing digital competences for seniors. The project is financed by Cluj – Napoca City Hall. The approach is the first of its kind in Romania and the project aims to ensure support in matters of digital needs to all the citizens of Cluj-Napoca, focusing on inclusion and making sure not one individual is a stranger to the benefits of technological advancements.

A smart city leaves no one behind and the elders are part of the local community. Carefully considering the digitalization needs of the senior citizens, the Municipality of Cluj-Napoca and Transilvania IT Cluster put together a PC training session that will help seniors pay their monthly bills, shop, socialize and more. More than 200 senior citizens were participating in and it is intended to extend the program.

Cluj – Napoca is renowned at regional, national, European and international levels as a center of technology and innovation. In this context, we consider it extremely important for citizens to increase digital skills with an impact on everyday life. While the younger generation is easily accustomed to new technologies, elderly citizens require additional help which prompted us to propose a set of training courses to increase their digital skills and introduce them to the world of IT. Following analysis of the data provided by the Cluj County Pension House there are over 65,000 pensioners in Cluj – Napoca. We believe it is important to align the competences of Cluj – Napoca citizens with trends of the future and the impact of digitalization is one of the core areas with impact on our daily lives. By offering a training program for seniors, we contribute to their inclusion in information societies and we increase their quality of life by keeping them informed and connected to their families and environment.

The objectives of the project is to offer a training program in IT technologies for seniors: computer, tablet, mobile phone and internet. We are mostly directing our attention to people with reduced mobilization who are the least acquainted to new technologies. Digital education will impact their quality of life the most by offering the possibility of new types of social encounters.

Main activities will consist of organizing computer courses for seniors and organizing project presentation events.

Project budget: RON 67,000

Implementation period: permanent

DIH²

  DIH² este un proiect Orizont 2020 ce crede în puterea roboticii de a transforma capabilitățile de producție ale întreprinderilor mici și mijlocii și de a susține creșterea economică a statelor membre. Proiectul facilitează conexiunile ce permit producția agilă pentru satisfacerea cerințelor piețelor dinamice în care schimbarea organizațională și transformarea digitală reprezintă surse autentice de avantaj competitiv.   Proiectul este finanțat prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, sub acordul de grant nr.  824964.   Cu aspirația de a construi o rețea pan-europeană care să faciliteze și accelereze schimbul de cunoaștere și tehnologie între Centre de Inovare Digitală cu focus pe robotică, proiectul își propune să crească Rețeaua Europeană de Centre de Inovare Digitală de la 26 la 170 de centre până în 2022. Acestea vor facilita absorbția de tehnologie robotică de ultimă generație în cadrul EU în câmpul producției agile.   Proiectul urmărește :
 • să mărească rentabilitatea soluțiilor avansate de robotică
 • să crească piața de robotică
 • să genereze capacitate de inovare pentru maximizarea productivității și optimizarea în câmpul agilității pentru mai mult de  300.000 de IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie în statele UE 
Scopul ultim al DIH² este să instituie o rețea sustenabilă de centre de inovare digitală robotice, cu unelte și proceduri care să faciliteze comercializarea și absorbția pe scară largă a producției agile de către IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie.   Vor fi disponibile finanțări nerambursabile de până la 248.000 €/propunere prin două apeluri direcționate către IMM-uri din domeniul producției cu până la 500 de angajați și cifra de afaceri de maxim 100 de milioane de euro, precum și furnizorilor de tehnologie și integratorilor de sisteme, specializați în transferul de tehnologie sau integrarea utilizatorilor finali   În cadrul primului apel de proiecte au fost depuse aplicații de șase consorții din România. Aplicanții au fost consiliați în procesul de matchmaking și scriere de proiect de echipa Aries Transilvania.  

UIA Cluj Future of Work

urmărește să creeze un ecosistem rezilient social pentru locuri de muncă prezente și viitoare, orecum și să imagineze un viitor bogat tehnologic care să fie etic, incluziv și sustenabil.  Cluj Future of Work abordează cinci linii directoare pentru a contracara vulnerabilitatea economiei locale în favoarea tehnologiilor emergente. 
 • promovează “specializarea inteligentă”, cu scopul de a transforma industriile creative – unul dintre avantajele competitive noi – și serviciile cu grad ridicat de cunoștințe  mai competitive și mai angajate în schimbarea socială 
 • susține tranziția la munca 4.0, oferind dezvoltarea de competențe pentru piața muncii de azi și de mîine, în special pentru disciplinele cu risc de automatizare crescut 
 • reimaginează munca în legătură cu valorile sociale și potențialul tehnic 
 • caută să îmbunătățească condițiile economiei locale prin regenerarea zonei CREIC 
 • introduce experimentări pentru identificarea de schimbări sistemice destinate lanțurilor locale cu valoare adăugată și noului contract social valabil în piața viitoare a muncii, prin introducerea unei mărci locale ce va acționa ca instrument financiar. 
Ca partener de proiect, ARIES Transilvania este organizația responsabilă de curricula  unui modul din programul Culturepreneurs, care introduce digitalizarea profesioniștilor CCI. ARIES Transilvania este, de asemenea, responsabil de modulul Work 4.0 care adresează vulnerabilitatea la automatizare a serviciilor de tip BPO. De asemenea, ARIES Transilvania va susține 10 profesioniști ale căror locuri de muncă sunt vulnerabile datorită automatizării. Parteneri: Municipalitatea Cluj-Napoca, Centrul Cultural Clujean, ARIES Transilvania, Asociația Cluj IT  Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, Transylvania Creative Industries Cluster, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Asociația PLAI, Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc

Transilvania Digitală Inovativă 2.0

Transilvania Digitală Inovativă 2.0 Finalizare proiect

Comunicat de presa

este un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (Cod proiect 127975), implementat de Aries Transilvania împreună cu partenerii săi Know Team SRL și Transilvania IT Cluster pe o perioadă de 18 luni.  Prezentare proiect Calendar cursuri: Aprilie 2021 Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie| Decembrie | Ianuarie 2021 Februarie 2021 | Martie 2021 Aprilie – Octombrie
  Obiectivul proiectului este dezvoltarea competențelor necesare accelerării adaptării industriei la schimbările structurale ale pieței orientate spre eficiență și inovație, în vederea îmbunătățirii poziției competitive a întreprinderilor mici şi mijlocii din Regiunea Nord-Vest care activeaza in domeniile Tehnologiei Informatiilor si Comunicatiilor, Industrii Creative, Lemn şi mobilă, Industria auto şi componente, Energie şi management de mediu.  Proiectul va facilita instruirea a cel puțin 668 de angajați proveniți din 45 de întreprinderi mici și mijlocii din regiunea de Nord – Vest. Aceștia vor beneficia de programe de formare profesională prin care vor dobândi o calificare, își vor îmbunătăți performanțele individuale și competențele profesionale în domeniul tehnic sau non-tehnic, dezvoltând abilitățile necesare asigurării tranziției și adaptării activității organizaționale la dinamica sectorului economic.  Cele 7 cursuri tehnice prezente în oferta de training sunt Python,  React JS, Node JS, HTML & CSS,  Software Architecture, Agile, Java, cele 7 cursuri de softskills sunt Tehnici de prezentare, Managementul stresului, Feedback,  Managementul conflictului, Rezolvarea de probleme și luarea deciziilor,  Tehnici de negociere, Managementul schimbării. În urma implementării proiectului se dorește :
 • perfecționarea cunoștințelor și a competențelor pentru 668 de angajați din IMM-uri pentru a crește avantajul competitiv și performanța organizațiilor 
 • creșterea nivelului de calificare pentru un număr de 20 de persoane cărora li se vor evalua și certifica competentele dobândite la locul de munca, în meseriile de “Montator subansamble” și cea de “Operator MUCN”. 
 • îmbunătățirea performanțelor organizaționale pentru 3 întreprinderi mici și mijlocii din Regiunea NV, prin introducerea unui program inovator de evaluare și de învățare la locul de munca. 
Bugetul total al proiectului este în valoare de 4 063 804.30 lei, iar valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de 3 973 348.51 lei. Perioada de implementare este de 18 luni (23 decembrie 2019 – 22 iunie 2021). Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.        

ROCK

ROCK dezvoltă un sistem de abordare inovator, colaborativ și circulant pentru refolosirea, regenerarea și adaptarea centrelor istorice urbane.

Prin acest proiect centrele istorice sunt privite drept laboratoare extraordinare care demonstrează modul în care moștenirea istorică poate fi un motor pentru regenerare, dezvoltare sustenabilă și pentru creșterea economică a orașului.

Scopul proiectului ROCK este de a susține transformarea centrelor istorice afectate de trecerea timpului, conflictele sociale și calitatea scăzută a vieții într-un mediu creativ și sustenabil prin împărtășirea de procese economice, sociale și de sustenabilitate, între generații.

Contribuția ARIES Transilvania

ARIES Transilvania are legături strânse cu cei mai importanţi actori ai ecosistemului regional cum ar fi: comunităţi de start-up-uri, autorităţi publice locale, universităţi, clustere şi alte asociaţii din diverse domenii de activitate.

ARIES Transilvania se va implica în principal în crearea și asigurarea sustenabilității comunităților ce aplică principiile și practicile ROCK, diseminarea și comunicarea informațiilor și a fazelor proiectului către autoritățile de la nivel local și național.

ROCK este un proiect finanțat prin Horizon 2020 (acordul de grant 730280)

rockproject.eu