ARIES Transilvania logo

Author Archive

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Studiul Pieței de IT – Analiză Comparativă Națională

Studiul Național al Pieței de IT, a fost inițiat de ARIES Transilvania cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și a cuprins atât o analiză la nivel național, cât și o analiză comparativă realizată pe companiile din centre urbane din România (Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Brașov și alte municipii), pe o perioadă de 6 ani (2011-2016). În cadrul acestui studiu, piața de IT a fost definită prin 9 coduri CAEN referitoare în principal la producerea de soft sub variate forme, consultanță în producerea de soft și implementarea de produse, (fără a include și tehnologiile comunicării sau comerțul cu amănuntul în domeniu).

Conform cu Studiul Național al Pieței de IT, realizat de Clusterul de IT al ARIES Transilvania, numărul companiilor din IT la nivel național a crescut în perioada 2011-2016 de la 9.823 la 14.339, previzionându-se că se va depăși numărul de 17.000 la finalul anului 2017. Practic în cei 6 ani de zile, s-au înregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic. Totodată, cifra de afaceri cumulată a firmelor de IT s-a dublat in ultimii 6 ani, în contextul în care segmentul IT deține o pondere din ce în ce mai crescută în economia națională, depășind, împreună cu domeniul tehnologiilor comunicării, 6% din PIB.

 

Evoluția industriei de IT la nivel național este una semnificativă: în 2016 avem 14.339 firme în care lucrează peste 100.000 de angajați, numărul acestora crescând cu 75% in ultimii 6 ani. Creșterea ponderii start-up-rilor în ansamblu pieței, prin dublarea numărului acestora în cei 6 ani de referință, ne indică și apariția pe piață a tinerilor antreprenori, promotorii de noi idei, noi soluții și o nouă atitudine în business, completând astfel companiile cu experiență care au crescut în ritm susținut în ultimii ani.

Capacitatea acestor start-up-uri de a rezista unei concurențe puternice constituie una din mizele pieței de IT, miză care suscită interesului tuturor specialiștilor, fiind una din premisele continuității cu succes a acestui domeniu. Capacitatea de business dezvoltată de companiile de IT este reliefată și de dublarea cifrei totale de afaceri în 6 ani. O piață de aproape 5 miliarde de euro reprezintă, un segment important în orice calcul previzionist.

Evoluând o perioadă în ritmul celorlalte centre de dezvoltare a sectorului informatic (Iași, Timișoara), Cluj-Napoca a reușit să decoleze și să câștige “înălțime” în ultimii ani, ajungând la o amplitudine care îi permite să se considere principalul pol de business IT, după București.

Numărul de companii de IT a crescut în Cluj-Napoca cu peste 75% față de 2011, mult peste media națională. Iar dacă vom lua în calcul și noile companii apărute în urma programelor guvernamentale de genul “Start-up Nation”, la această oră putem deja discuta despre dublarea acestui număr. Ca altă caracteristică ce individualizează acest centru de IT, putem menționa ponderea mult mai mare a companiilor care produc software (cod CAEN 6201) decât media națională. Și procentul start-up-urilor clujene este superioară mediei naționale, lucru care ne arată infuzia de tinerețe și toate atuu-rile asociate ei, pe care Cluj-Napoca le aduce acestui domeniu.

În cele 1.235 de companii din IT, din Cluj-Napoca lucrează 14.036 angajați, reprezentând 8,7% din total salariaților municipiului Cluj-Napoca (161.610 pe 2016– conform datelor INS). Astfel, 1 din 11 angajați clujeni lucrează în IT. Dacă luăm în considerare și alte forme de colaborare (PFA, microîntreprinderi), numărul clujenilor care lucrează în IT depășea, la nivelul anului 2016, 20.000 de persoane.

”Acest studiu este un instrument de lucru valoros pentru companii, pentru administrație, pentru universități și de ce nu, chiar și pentru cetățeni, fiind un produs profesionist de studiu relevant pentru a-l lua în calcul când organizezi strategii pe termen mediu și lung. Rezultatele dintr-o comunitate se văd atunci când toți membrii ecosistemului își dau mâna și lucrează împreună pentru dezvoltare. La Cluj, noi am acceptat propunerea Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat și IT – creat pentru a oferi orașului o strategie actualizată de Smart City, pe care, după ce o vom aplica, vom putea rezolva multe dintre problemele de azi ale orașului. Aplicațiile oferite Clujului de companiile de IT responsabile și asumate ca parteneri în comunitate ne aduc atât servicii online pentru cetățeni, dar și recunoașterea internațională în domeniile de impact, de la sport la guvernanță participativă.” a spus primarul Emil Boc la prezentarea publică a studiului.

 

La nivel național, se observă un trend de scădere a numărului de companii mici cu 1-4 angajați și o creștere a numărului de companii fără nici un angajat. Dacă în 2011 ponderea companiilor de IT care nu aveau nici un angajat era de 27%, în 2016, acest procentaj a crescut la 35,5% din totalul firmelor de IT. Acest trend este unul îngrijorător din perspectiva faptului că, rata de creștere a angajării de personal nou este în scădere relativă și numărul companiilor de IT fără nici un angajat reprezintă o treime din totalul companiilor de IT. Astfel tot mai multe companii de IT găsesc dificil să recruteze resursa umană și tot mai mulți angajați din IT preferă să își înființeze propria companie, fapt care se reflectă și în evoluția numărului de startup-uri.

”Noi am încercat ca asociație profesională și cluster de IT să schimbăm paradigma de lucru. Noi credem că este mult mai important să nu mai așteptăm de la administrație soluții sau rezolvări la problemele comunității, ci să parcurgem noi acel ”extra mile”, venind către autorități, cu deschidere, punând la dispoziție forță de muncă super calificată, capabilă să genereze aplicații, soluții care să crească întreaga comunitate. Antreprenorii locali din IT își asumă dificultățile pieței, precum lipsa forței de muncă și încă ponderea prea mare de outsourcing în activitățile economice ae companiilor și încearcă să meargă către singura soluție pe termen lung – inovația. Mai mult, acest proces este absolut esențial să fie transferabil către restul orașelor din România” a declarat președintele ARIES Trasnilvania, Voicu Oprean, CEO al companiei clujene de IT, AROBS Transilvania.

 

”Aceste parteneriate, pe care ARIES T le-a inițiat și le încurajează în comunitatea noastră, au transformat Clujul într-un laborator, prin participarea experților companiilor la găsirea de soluții la problemele orașului, pilotarea și testarea lor în viața reală. Devenim, astfel, un ”living lab”, un laborator viu – concept de inovare deschisă aplicat în lume în cele mai inovative capitale” a explicat Bianca Muntean, director executiv al ARIES Transilvania, clusterul regional de IT.

 

În intervalul 2011-2016, numărul startup-urilor aproape s-a dublat (de la 1.806 startup-uri în 2011, la 3.795 startup-uri în 2016), iar ponderea lor din totalul companiilor a crescut de la 18,4%, în 2011, la 26,5%, în 2016. Remarcăm ponderea mare a startup-urilor din Cluj-Napoca, unde, în decurs de 6 ani, creșterea acestui gen de business a fost de 281%, aproape triplându-se numărul de startup-uri din 2011.

Raportul final al Studiul Pieței de IT – Analiză comparativă națională 2017 este disponibil și în limba engleză, putând fi accesat și on-line pe site-ul www.itstudy.ro. Studiul a fost realizat de firma de cercetare Encore Research la comanda ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster by ARIES T, cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Despre ARIES Transilvania

ARIES este Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software, cea mai mare şi influentă organizație creată pentru industria IT&C din România, cu 5 filiale zonale la: Timișoara, Brașov, Cluj, Iași și Craiova. Prin intermediul filialei ARIES Transilvania, membrii îşi propun să dinamizeze activitatea în această zonă, să se implice în activităţile referitoare la sectorul IT, să stabilească o colaborare mai bună între firmele de profil, pentru promovarea intereselor locale pe plan naţional şi internaţional, pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul diverselor programe de finanţare.

ARIES Transilvania are legături strânse cu cei mai importanţi actori ai ecosistemului regional cum ar fi: comunităţi de start up-uri, autorităţi publice locale, universităţi, clustere şi alte asociaţii din diverse domenii de activitate. Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.aries-transilvania.ro sau https://www.facebook.com/ARIES-Transilvania-1494185190810842/

Despre Clusterul iTech Transilvania by ARIES T

 

iTech Transilvania Cluster by ARIES T şi-a început activitatea ca şi un cluster de formare a resurselor umane în domeniul tehnologiilor avansate, iar între timp şi-a extins activitatea oferind servicii suport de inovare, internaţionalizare şi facilitarea proiectelor colaborative între membrii săi, între membrii săi şi alte firme sau organizaţii din ţară şi străinătate, având în momentul de față peste 70 de membri.

Clusterul iTech Transilvania are protocoale de colaborare şi parteneriate cu toate clusterele din regiune, alcătuind cu acestea Consorțiului Clusterelor din Transilvania.

De asemenea, iTech Transilvania are parteneriate cu clusterele de IT&C și din alte domenii de activitate, atât din țară, cât și străinătate precum (Serbia, Franţa, Bulgaria, SUA).

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Bianca Muntean, Director Executiv ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster
Telefon: 0742-225.405
Email: bianca.muntean@aries-transilvania.ro


Apariții în presă:


 

“Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca”

ARIES Transilvania (Asociaţiei Română pentru Industria Electronică şi de Software – Filiala Transilvania) cu sediul în Bd-ul Nicolae Titulescu, nr. 4, Cluj-Napoca anunță finalizarea implementării proiectului „Studiul pieţei de IT în Cluj – Analiză comparativă naţională”.

Proiect a fost finanţat din bugetul local Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a fost implementat în localitatea Cluj-Napoca.

Context: Dinamica pozitivă a sectorului IT, clasează Clujul printre primele județe ca și pol național de creștere în acest sector de activitate. Relevanța sectorului IT constă în implicațiile pe care le are asupra tuturor sectoarelor economice, fiind denumit industria suport care eficientizează, în primul rând furnizarea diferitelor servicii și industria etalon care activează toate sectoarele economice. Analizele arată potențialul de creștere al companiilor clujene din domeniul IT, iar utilizarea tehnologiei prezintă beneficii pentru cetățeni, facilitând conectarea cetățeanului cu instituțiile guvernamentale/instituțiile publice în toate domeniile importante ale vieții de zi cu zi: economic, administrativ, medical, cultural, educațional, ş.a.

Scopul acestui proiect a fost realizarea unui studiu de piață a sectorului IT din județul Cluj – industria principală, ambasadorul orașului nostru în țară și peste hotare. Acest studiu aduce o contribuție semnificativă la creștere vizibilității Clujului și creșterea interesului actorilor direct interesați de evoluția sectorului IT, în elaborarea strategiilor viitoare şi a deciziilor de acțiune, precum și analiza potențialului de inovare în rândul companiilor de IT.

Principalele activităţi au consta în: activităţi de cercetare / sondare a pieţei; activităţi de consultare a actorilor relevanţi; activităţi de elaborare a studiului de piață a sectorului IT; activităţi de diseminare a rezultatelor studiului.

Rezultatele proiectului:
  • realizarea studiului de piață a sectorului IT;
  • tipărirea a 2.000 de exemplare, pentru promovarea pe plan local, regional, național şi internațional.
Studiul va fi diponibil și online pe pagina: http://www.itstudy.ro/.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bianca Muntean
Funcție: Director Executiv
Tel. /Fax: 0264.430.520
E-mail: bianca.muntean@aries-transilvania.ro

Industrial Software

Contact:

Adresa: Bdul Mihai Viteazu Nr. 2, Etaj 1-3, Sibiu
Email: cercetare@indsoft.ro
Telefon: 0269 220426
Fax: 0269 210559
Persoana de contact: Ramona Cândea

ARIES Transilvania este co-organizator al Transylvania MegaHack, eveniment ce s-a desfășurat în perioada 4-5 noiembrie la ClujHUB.

Creat pentru cei cărora le place să rezolve probleme prin soluții inventive, Transylvania MegaHack este un eveniment în care programatori, ingineri, testări, freelanceri, studenți sau angajați pasionați de IT dezvoltă împreună soluții pentru a crea un adevărat HUB de tehnologie în Cluj-Napoca!

Timp de peste 30 de ore ei vor avea misiunea de a răspunde unor provocări lansate de companii și organizații, provocări reale cu care acestea se confruntă și pentru care caută cele mai bune soluții.

GALA TRANSILVANIA TECH INDUSTRY AWARDS

ARIES TRANSILVANIA, a organizat în data de 2 noiembrie 2017, Gala Transilvania Tech Industry Awards în colaborare cu Centrul StartUp Transilvania, BRD, Primaria Cluj-Napoca. Alți parteneri implicați direct sunt: Tetarom – Tetapolis, Vitrina Advertising, ClujHUB, Microsoft, IBM.

Câștigătorii din acest an sunt:

 

1. Transilvania tech young entrepreneur of the year – Art Dynasty

2. Transilvania tech entrepreneur of the year – Evozon, Gabi Crețu

3. The tech startup of the year in Transilvania – Dollarbird SRL

4. The most innovative tech product company – Life is Hard

5. The best e-Government solution – Indeco Soft

6.The best Smart City involvement – ZONIZ by Global e Business Solutions

Premiul special al juriului: NTT Data

Anunţul cu privire la înscriere: https://aries-transilvania.ro/tech-industry-awards/

  • 11899749_1686962054866487_2754761225745072651_n

  • 988554_1663158017246891_6224298869704299899_n

  • 11822353_1679753138920712_2808580868544369759_n

  • 13631551_1800620200167338_1570461195238499895_n

  • 11202570_1662916647271028_5424788522269398476_n

  • 1

  • 11825070_1679753085587384_1799973756902833055_n