ARIES Transilvania logo

Author Archive

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Programul Cursurilor DecembriePentru înscrieri, ne puteţi trimite intenţia dumneavoastră la contact@aries-transilvania.ro sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/TransilvaniaDI/

1. Managementul Timpului, curs adresat managerilor și/sau antreprenorilor

Perioadele de desfășurare, în intervalul orar 9.00 – 17.00:

 • 5 – 6 Decembrie
 • 11 – 12 Decembrie
 • 18 – 19 Decembrie

Dezvoltarea unui stil de muncă activ, organizat și orientat spre realizarea scopurilor; permite obținerea mai multor rezultate pe unitate de timp; obținerea unei viziuni de ansamblu asupra sarcinilor de realizat; determinarea satisfacției și o creștere a stimei de sine atunci când planificarea este facută cu succes; înțelegerea metodelor de management al timpului și resurselor prin aplicarea unor principii; învățarea metodelor eficiente și dovedite de management al timpului și al resurselor; învățarea metodelor de preîntâmpinare și rezolvare a comportamentelor de amânare; aprofundarea metodelor de prioritizare și îmbunătățire a capacităților de decizie; dezvoltarea abilităților de monitorizare și evaluare a timpului.

 • Furnizor: Trend Consult
 • Lector: Valentin Pasa

2. Project Management, curs adresat managerilor și / sau antreprenorilor

Perioada de desfășurare: 10 și 12 Decembrie, intervalul orar 9.00 – 17.00

Cursul îşi propune dezvoltarea competenţelor de management de proiect pentru implementarea de proiecte tehnice şi gestionarea echipelor de proiect în cadrul firmelor de IT.

 • Furnizor: KPI INSTITUTE – INTEGERPERFORM SRL
 • Lector: Camelia Moraru

3. Formarea competențelor în Managementul Resurselor Umane în IT, curs adresat angajaților din departamentele de Resurse Umane

Perioada de desfășurare: 18 – 21 Decembrie, intervalul orar 9.00 – 17.00

Cursul are ca scop dezvoltarea sau fixarea acelor competenţe necesare angajaţilor din departamentele de Resurse Umane care au responsabilităţi directe în procesele de recrutare, selecţie şi inducţie a personalului din zona de IT, în procesele de management al performanţelor şi în planurile de dezvoltare profesională ale acestora, precum şi în zona de dezvoltare profesională, traininguri şi strategie în HR. Cursul este structurat sub o formă mixtă: curs şi atelier (30% livrare de cunoştinţe teoretice şi 70% aplicaţii practice prin studii de caz şi/sau instrumente folosite în practica de management de resurse umane).

 • Furnizor: KPI INSTITUTE – INTEGERPERFORM SRL
 • Lector: Aura Serea

Lista CursurilorARIES Transilvania are plăcerea de a vă prezenta cursurile din ianuarie-aprilie 2019, ce se for desfășura în Baia Mare, Cluj-Napoca și Oradea

Pentru înscrieri, ne puteţi trimite intenţia dumneavoastră la contact@aries-transilvania.ro sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/TransilvaniaDI/

FORMARE ANTREPRENORI:*

1. Program de formare Managementul inovarii

Scopul programului: Managerul de inovare trebuie să înțeleagă noțiunile de inovare, procesul de transfer tehnologic, având la dispoziție o serie de instrumente de lucru (de la evaluarea inițială a proprietății intelectuale, studii de oportunitate și fezabilitate, business plan) pentru a putea realiza strategia de inovare și a valida eficiența economică cu privire la implementarea acestei strategii.

2. Program de formare in Managementul vânzării

Competențele furnizate în cadrul training-ului sunt: definirea și proiectarea unei strategii de vânzari; profilarea comportamentală a potențialilor clienți; redactarea prezentărilor convingătoare; măsurarea și îmbunătățirea KPI specifici; metodologii de vânzare specific high-tech; metode specific de lead-generation.

3. Program de formare Cultură și Strategia Organizațională

Tema cursului se leagă de modul în care funcționează companiile cu creștere exponențială și instrumente pentru a crește productivitatea și performanța în organizațiile mici.

Competențele furnizate în cadrul training-ului sunt: îmbunatațirea și influențarea culturii organizaționale; îmbunătățirea colaborării și comunicării în echipă; creșterea productivității și performanța angajaților; îmbunătățirea engagement-ului și motivarea angajaților; îmbunătățirea indicatorilor cheie de performanță ce țin de procesele de management; instrumente inovative de strategie, management și leadership.

4. Program de formare in Strategia de dezvoltare a produselor digitale

Tema cursului: mulțumită efectelor de scară, companiile de produs pot, cu aceleași resurse, să își multiplice exponențial veniturile. Pentru ca 90% dintre produsele noi eșuează, este imperativ să existe o strategie adaptabilă unde resursele să fie utilizate inteligent și riscurile administrate corect.

5. Program de formare a competențelor în managementul resurselor umane în IT –Manageri

Acest curs urmărește formarea sau îmbunătățirea după caz, a competențelor specific necesare în procesele de management a performanțelor și strategia în HR. La final de curs participanții vor dobândi următoarele competențe profesionale: definirea și aplicarea procesului de conducere și coordonare al activității membrilor echipei proprii; definirea și utilizarea instrumentelor de control și evaluare a activității echipei proprii; adaptarea stilul de leadership în raport cu etapa de dezvoltare a angajatului; construirea și utilizarea rapoartelor de activitate; construirea instrumentelor de stimulare respectând principii de management proactive; construirea metodelor și sistemelor de măsurare a rezultatelor și stimularea performanței; susținerea întâlnirilor de evaluare a activității cu subordonații direcți; construirea și utilizarea metodelor și sistemelor de recunoaștere și recompensă pentru performanțe.

6. Ateliere pentru elaborarea planificărilor strategice

În urma atelierelor și a unei sesiuni de consultanță online one-on-one, echipa de consultanți va formula recomandări cu privire la direcțiile de dezvoltare și elaborarea / adaptarea planificării strategice pe termen lung. În cadrul atelierelor consultanții vor aborda și aspecte referitoare la îmbunătățirea condițiilor de lucru ale angajaților, adaptarea mediului de lucru la nevoile lucrătorilor vârstnici, promovarea egalității între femei și bărbați în special în ceea ce privește dezvoltarea profesională, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea consultanții vor stimula participanții să dezvolte idei inovative de responsabilitate socială și de implicare în comunitate și să le includă în strategiile pe termen lung având în vedere faptul că acestea aduc beneficii semnificative organizației.

7. Program de dezvoltare leadership și coaching

Obiectivele cursului: un mai bun management al propriei persoane și valorificarea propriului potențial; creșterea gradului de cunoștință de sine și autocunoaștere; sprijinirea descoperirii și înțelegerii propriilor strategii de conducere și de succes; construirea de noi strategii pentru a facilita comunicarea; dezvoltarea gândirii critice și creative; focusarea pe rezultate și găsirea de soluții; managementul stresului în situații de criză; recunoașterea diferențelor interumane și valorificarea lor; menținerea echilibrului interior; dezvoltarea abilităților de lider. Acest curs ajută la înțelegerea a modului de conducere a vieților și de recunoaștere a strategiilor decizionale, iar pentru cei care conduc echipe, este o ocazie excelentă de a se recunoaște în propriile atitudini sociale.

* Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) și care ocupă poziții de management (directori/manageri generali, directori/manageri adjuncți, directori/manageri executivi, directori/manageri comerciali, directori/manageri financiari, directori/manageri de departamente, manageri de proiect, manageri de produs, manageri de dezvoltare, directori/manageri resurse umane, directori/manageri vânzări etc.), care asigură managementul strategic al întreprinderilor (care își desfășoară activitatea în Regiunea Nord-Vest) / Antreprenori care își gestionează propriile afaceri în domeniul IT și Industrii Creative, din regiunea Nord-Vest, având diverse statuturi juridice: SRL-uri, SRLD-uri, PFA, IF, II.

FORMARE RESURSE UMANE (angajați, specialiști din deptartamentul de HR)**

1. Program de formare în ocupația de inspector resurse umane

Scopul programului este dezvoltarea competențelor necesare în gestionarea activității departamentului de resurse umane prin care organizația iși recrutează, angajează, derulează și încetează raporturile de muncă cu salariații.

Cursul este autorizat ANC, diploma recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstince si Ministerul Educatiei Nationale.

2. Program de formare a competentelor in managementul resurselor umane in IT – departamentul de HR

Acest curs urmărește formarea sau îmbunătățirea după caz, a competențelor specific necesare în procesele de management a performanțelor și strategia în HR. La final de curs participanții vor dobândi următoarele competențe profesionale: definirea și aplicarea procesului de conducere și coordonare al activității membrilor echipei proprii; definirea și utilizarea instrumentelor de control și evaluare a activității echipei proprii; adaptarea stilul de leadership în raport cu etapa de dezvoltare a angajatului; construirea și utilizarea rapoartelor de activitate; construirea instrumentelor de stimulare respectând principii de management proactive; construirea metodelor și sistemelor de măsurare a rezultatelor și stimularea performanței.

**Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) și care ocupă poziții în cadrul departamentului de resurse umane (specialiști resurse umane, inspectori resurse umane, specialiști recrutare etc.) în cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea în Regiunea Nord-Vest.

Programul Cursurilor NoiembriePentru înscrieri, ne puteţi trimite intenţia dumneavoastră la contact@aries-transilvania.ro sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/TransilvaniaDI/

 

Formarea competențelor în Managementul Resurselor Umane în IT, curs adresat angajaților din departamentele de Resurse Umane

Perioada de desfășurare:20 – 23 noiembrie

Cursul are ca scop dezvoltarea sau fixarea acelor competenţe necesare angajaţilor din departamentele de Resurse Umane care au responsabilităţi directe în procesele de recrutare, selecţie şi inducţie a personalului din zona de IT, în procesele de management al performanţelor şi în planurile de dezvoltare profesională ale acestora, precum şi în zona de dezvoltare profesională, traininguri şi strategie în HR. Cursul este structurat sub o formă mixtă: curs şi atelier (30% livrare de cunoştinţe teoretice şi 70% aplicaţii practice prin studii de caz şi/sau instrumente folosite în practica de management de resurse umane).

Project Management, curs adresat managerilor și / sau antreprenorilor

Perioada de desfășurare: 26 – 28 noiembrie

Cursul îşi propune dezvoltarea competenţelor de management de proiect pentru implementarea de proiecte tehnice şi gestionarea echipelor de proiect în cadrul firmelor de IT.

Managementul Timpului, curs adresat managerilor și/sau antreprenorilor

Perioada de desfășurare: 28 – 29 noiembrie

Dezvoltarea unui stil de muncă activ, organizat și orientat spre realizarea scopurilor; permite obținerea mai multor rezultate pe unitate de timp; obținerea unei viziuni de ansamblu asupra sarcinilor de realizat; determinarea satisfacției și o creștere a stimei de sine atunci când planificarea este facută cu succes; înțelegerea metodelor de management al timpului și resurselor prin aplicarea unor principii; învățarea metodelor eficiente și dovedite de management al timpului și al resurselor; învățarea metodelor de preîntâmpinare și rezolvare a comportamentelor de amânare; aprofundarea metodelor de prioritizare și îmbunătățire a capacităților de decizie; dezvoltarea abilităților de monitorizare și evaluare a timpului.

TeCOMM Conference&Expo – experiente, networking si oportunitati de business

 

Cluj-Napoca gazduieste in perioada 9-10 noiembrie doua evenimente dedicate industriei de eCommerce si IT: TeCOMM eCommerce Conference&Expo si Targul de Cariere in IT.

Companii din domeniul tehnologiei, eCommerce-ului si al marketingului, impreuna cu angajatori de top din zona de IT, sunt prezente la Cluj-Napoca pentru a lua pulsul industriei si pentru a interactiona B2B si B2C. Evenimente ofera profesionistilor oportunitatea de a invata din strategiile care au condus la succes, de a cunoaste angajatori de top si de a-si dezvolta reteaua profesionala.

Content international si headlineri din eCommerce: Lego, Zalando, ESPRIT

Noua editie TeCOMM eCommerce&Expo este structurata din: conferinta cu speakeri si know-how international, workshop-uri practice, masterclass-uri hands-on, dar gazduieste si o zona expozitionala extinsa, formata din profesionisti si furnizori din domeniu.

James Poulter este Global Head of Emerging Platforms and Partnerships, parte integranta din divizia Digital Consumer Engagement a LEGO Group. Pe langa proiectarea si dezvoltarea unor caracteristici sociale cum ar fi tastatura emoji LEGO Life, personaje personalizate si sisteme de moderare, James a supravegheat lansarea parteneriatului global al LEGO cu GIPHY, care a condus canalul LEGO sa acumuleze peste 1 miliard de vizualizari GIF in primul sau an.

In afara job-ului, James este consultant pe partea de initiative tehnologice pentru start-up-uri, companii si comunitati emergente – le ajuta pe acestea sa dezvolte inovatii strategice si modele de afaceri de succes.

Melissa Weston ocupa pozitia de Marketing Lead for UK and Ireland la Zalando, gigantul de comert electronic cu peste 14.000 de angajati. Nominalizata printre cei 35 sub 30 de ani la Festivalul Creativ Cannes pentru performatele sale in eCommerce si Marketing, Melissa este responsabila de intregul buget de marketing Zalando UK&Irlanda.

Juan Carlos Duenas Milian este Senior Manager Ecommerce la ESPRIT. Il recomanda peste 6 ani de experienta pe partea de product management si e-commerce la companii internationale cu nume sonore: Inditex, Mango, Puig, ESPRIT si in prezent se ocupa de campaniile comerciale ale ESPRIT, cu focus pe imbunatatirea strategiilor de crestere a vanzarilor si optimizarea experientei de cumparare.

Experiente de invatare, networking si oportunitati de business

In paralel cu TeCOMM eCommerce Conference&Expo, in incinta Salii Polivalente se desfasoara Targul de Cariere IT, eveniment care se adreseaza aceluiasi tip de public. Asadar, intreg spatiul va fi transformat intr-un hub tehnologic, in care fluxul de informatii din domeniul IT va fi constant – Sala Polivalenta va deveni astfel, timp de doua zile, un pol al tehnologiei, fiind favorizate schimburile de idei si stimularea creativitatii.

Participantii la Targul de Cariere IT vor interactiona cu cele mai importante companii din domeniul online si vor avea ocazia sa isi testeze si imbogateasca cunostintele. Organizatorii au pregatit pentru cei interesati si pasionati de tehnologie workshop-uri si speed challenge-uri menite sa stimuleze interactiunea dintre angajatori si candidati.

Evenimentele creeaza noi punti intre specialisti, astfel incat oportunitatile intalnite in cadrul celor doua evenimente sa fie cat mai avantajoase pentru cei care vor sa aprofundeze anumite teme relevante pentru viitorul lor professional sau isi doresc o cariera in domeniul IT.

Inscrierile continua pe http://bit.ly/TeCommCluj2018

Parteneri

Exponea, Netopia Payments, Turkish Airlines, Kiss FM, DWF, eMag Marketplace, Filadelfia Turism, C-Solution, SMSLink.ro, Profitshare, Conectoo, iAgency.ro, Gomag, Online Mastery, Humanize, Brandion, Retargeting.biz, GoMag

Contact

Adrian Encica, Project Manager
0770 217 098
adrian@liberoevents.ro  

TeCOMM revine la Cluj-Napoca pe 9-10 noiembrie la BT Arena. Noua editie aduce in premiera lansari de produse dedicate industriei de eCommerce, speech-uri internationale, masterclass-uri hands on si o zona expozitionala deschisa publicului interesat de networking si parteneriate.

Lansare in premiera la TeCOMM: produs de eCommerce bazat pe eye-tracking

Dezvoltatorii HUMANIZE aduc in premiera pe piata din Romania tehnologia de eye-tracking. Scopul unei astfel de tehnologii este de a analiza aplicatiile web si mobile in vederea optimizarii experientei consumatorului. Sistemul de eye-tracking are un impact deosebit in studiile de uzabilitate, raportand un comportament real al consumatorului, pentru ca inregistreaza toate miscarile ochiului, in acest fel masurand nivelul de atentie si interes al consumatorului.

”Exista pe piata numeroase softuri care inregistreaza modul in care navigheaza utilizatorii pe un site sau intr-o aplicatie mobila, insa doar prin eye-tracking se poate afla exact unde s-a uitat utilizatorul, cat timp a alocat, masurand nivelul de atentie si interes. Combinat cu metode calitative de cercetare, precum interviurile cognitve, eye-trackingul completeaza informatiile dorite de antreprenorii din digital cu raspunsul la intrebarea: De ce?, pe langa CE? si CUM? declara Patricia Bertea, Head of Research @ HUMANIZE.

TeCOMM, evenimentul premium de ecommerce, in cifre: structura si detalii

2 zile de eveniment, 4 scene, speakeri si know-how international, masterclass-uri hands-on bazate pe AI&Big Data si RO Magento sustinute de profesionisti in eCommerce.

Main stage-ul din cadrul TeCOMM cuprinde o structura diferita pentru cele doua zile ale evenimentului. In 9 noiembrie, participantii au parte de lansari si prezentari de produse de eCommerce, in premiera pentru piata din Romania. In 10 noiembrie, jucatori puternici de pe piata de eCommerce internationala precum Zalando (magazin online cu peste 14000 angajati si un venit anual de aproximativ 4.5 mld euro), Lego, Esprit sau Google urca pe scena TeCOMM pentru a ajuta proprietarii de magazine online sa-si optimizeze platformele si implicit sa-si creasca profitul.

eCommerce Tracks: sesiuni practice axate pe subiecte de marketing, antreprenoriat, SEO sau PPC, acestea ofera participantilor posibilitatea de a gasi noi idei, a dezbate noi trenduri, a face noi conexiuni in reteaua profesionala si de a-si dezvola noi abilitati in business-ul pe care il conduc.

Beneficii pentru vizitatori: expo and networking area

Evenimentul cuprinde si zona expozitionala complexa alcatuita din expozanti de solutii de eCommerce, marketing online si tehnologie. Companiile sunt prezente la eveniment prin activari care ofera participantului o experienta, fie ca discutam despre testarea unui soft sau concursuri cu premii. Pentru a pune accent pe incheierea de parteneriate si oportunitatile de dezvoltare, vizitatorii au acces gratuit spre a face networking cu peste 400 de reprezentanti ai companiilor de profil din Europa de Est.

Proprietarii de business online beneficiaza de audit gratuit din partea unor companii de profil, ce se axeaza pe: analiza structurii site-ului, experienta de cumparare, modalitati de imbunatatire a procesului de achizitie.

Ultimele bilete la BEST PRICE!

La momentul difuzarii acestui comunicat, organizatorii au pus in vanzare ultimele bilete la categoria BEST PRICE! Inscrierile continua pe http://bit.ly/TeCommCluj2018

 • 11899749_1686962054866487_2754761225745072651_n

 • 988554_1663158017246891_6224298869704299899_n

 • 11822353_1679753138920712_2808580868544369759_n

 • 13631551_1800620200167338_1570461195238499895_n

 • 11202570_1662916647271028_5424788522269398476_n

 • 1

 • 11825070_1679753085587384_1799973756902833055_n