ARIES Transilvania logo

Author Archive

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Suporturi de curs – Transilvania Digitală Inovativă

Deschidem o Bibliotecă virtuală unde veți avea la dispoziție toate suporturile de curs din proiectul Transilvania Digitală Inovativă – Model de excelență prin formare, POCU/227/3.8/117938

Suporturile de curs la care aveți acces sunt următoarele: – Competențe antreprenoriale – Cultură și strategie organizațională – Formator – Inteligență emoțională – Leadership și coaching – Managementul inovării – Managementul resurselor umane în IT – Managementul vânzării – Management de proiect – Strategia de dezvoltare a produselor digitale – Inspector resurse umane – Managementul timpului – Planificare strategică

Puteți răsfoi suporturile de curs AICI!

De asemenea, vă punem la dispoziție și o colecție de materiale care să sprijine inovarea și leadership-ul la toate nivelurile organizaționale. Le puteți găsi AICI!  

Proiectul REFLOW: cinci rapoarte publice pentru a sprijini orașele în tranziția către un model productiv și regenerativ

Cele cinci rapoarte publicate acoperă diferite dimensiuni ale „circularității” orașului, inclusiv inginerie de materiale, guvernanță și strategii urbane, afaceri și societate și tehnologie.

Cu această etapă importantă realizată, REFLOW se apropie mai mult de obiectivele sale de a înțelege și redefini utilizarea resurselor urbane, luând în considerare aspectele sociale, de mediu și impactul economic.

O colecție de rapoarte publice privind economia circulară (CE) este acum disponibilă liderilor orașului. Rapoartele reprezintă rezultate ale proiectului european de cercetare H2020 REFLOW: consorțiu format din 28 de organizații care să permită tranziția orașelor europene spre practici regenerative și circulare.

Cele cinci rapoarte acoperă gama largă de acțiuni fundamentale necesare orașelor pentru implementarea practicilor circulare.

Subiectele includ: rezumarea și validarea practicilor de co-producție, analiza cazurilor de utilizare a instrumentelor tehnologice concepute pentru a ajuta tranziția economiei circulare și planuri de acțiune la nivel de oraș concepute pentru a servi ca studii de caz de către orașele pilot REFLOW. Rapoartele se adresează liderilor orașelor și administrațiilor publice care doresc să facă primii pași spre încorporarea principiilor economiei circulare în orașul lor. REFLOW Collaborative Governance Toolkit propune, de exemplu, un set de pași de tipul „how to” pentru dezvoltarea și susținerea abordărilor de guvernare colaborativă.

Aceasta este o etapă importantă pentru proiect. Odată cu aceasta, REFLOW se apropie mai mult de obiectivul său, acela de a înțelege și a redefini utilizarea resurselor urbane, luând în considerare aspectele sociale, de mediu și impactul economic.

Cercetătorul Pablo Muñoz, membru al REFLOW de la IAAC din Barcelona, ​​spune: „Acestea sunt rezultatele cheie ale proiectului, deoarece concretizează o mare parte din munca grea pe care consorțiul a făcut-o ultimele douăsprezece luni. Sperăm să mobilizăm concret comunitatea liderilor orașului, a IMM-urilor, a partenerilor din industrie și a cetățenilor care vor aplica și vor folosi aceste instrumente cheie. Așteptăm cu nerăbdare să lansăm mai multe în următoarele 24 de luni. ”

Despre proiectul REFLOW REFLOW este un proiect de cercetare UE Orizont 2020 derulat în perioada 2019-2022, care are ca scop tranziția orașelor europene către practici circulare și regenerative. Proiectul va oferi cele mai bune practici de aliniere a nevoilor pieței și ale guvernului pentru a crea condiții favorabile pentru adoptarea unei economii circulare a sectorului public și privat. REFLOW creează noi modele de afaceri bazate pe economia circulară (CE) în șase orașe-pilot: Amsterdam, Berlin, Cluj-Napoca, Milano, Paris și Vejle.

Rapoartele pot fi accesate gratuit la https://reflowproject.eu/

Acest proiect a primit finanțare din cercetarea Orizont 2020 a Uniunii Europene și program de inovare sub acordul de subvenție nr. 820937.

DIGITAL SENIORS

Aries Transilvania implemented a pilot project aimed at increasing digital competences for seniors. The project is financed by Cluj – Napoca City Hall. The approach is the first of its kind in Romania and the project aims to ensure support in matters of digital needs to all the citizens of Cluj-Napoca, focusing on inclusion and making sure not one individual is a stranger to the benefits of technological advancements.

A smart city leaves no one behind and the elders are part of the local community. Carefully considering the digitalization needs of the senior citizens, the Municipality of Cluj-Napoca and Transilvania IT Cluster put together a PC training session that will help seniors pay their monthly bills, shop, socialize and more. More than 200 senior citizens were participating in and it is intended to extend the program.

Cluj – Napoca is renowned at regional, national, European and international levels as a center of technology and innovation. In this context, we consider it extremely important for citizens to increase digital skills with an impact on everyday life. While the younger generation is easily accustomed to new technologies, elderly citizens require additional help which prompted us to propose a set of training courses to increase their digital skills and introduce them to the world of IT. Following analysis of the data provided by the Cluj County Pension House there are over 65,000 pensioners in Cluj – Napoca. We believe it is important to align the competences of Cluj – Napoca citizens with trends of the future and the impact of digitalization is one of the core areas with impact on our daily lives. By offering a training program for seniors, we contribute to their inclusion in information societies and we increase their quality of life by keeping them informed and connected to their families and environment.

The objectives of the project is to offer a training program in IT technologies for seniors: computer, tablet, mobile phone and internet. We are mostly directing our attention to people with reduced mobilization who are the least acquainted to new technologies. Digital education will impact their quality of life the most by offering the possibility of new types of social encounters.

Main activities will consist of organizing computer courses for seniors and organizing project presentation events.

Project budget: RON 67,000

Implementation period: permanent

DIH²

  DIH² este un proiect Orizont 2020 ce crede în puterea roboticii de a transforma capabilitățile de producție ale întreprinderilor mici și mijlocii și de a susține creșterea economică a statelor membre. Proiectul facilitează conexiunile ce permit producția agilă pentru satisfacerea cerințelor piețelor dinamice în care schimbarea organizațională și transformarea digitală reprezintă surse autentice de avantaj competitiv.   Proiectul este finanțat prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, sub acordul de grant nr.  824964.   Cu aspirația de a construi o rețea pan-europeană care să faciliteze și accelereze schimbul de cunoaștere și tehnologie între Centre de Inovare Digitală cu focus pe robotică, proiectul își propune să crească Rețeaua Europeană de Centre de Inovare Digitală de la 26 la 170 de centre până în 2022. Acestea vor facilita absorbția de tehnologie robotică de ultimă generație în cadrul EU în câmpul producției agile.   Proiectul urmărește :
  • să mărească rentabilitatea soluțiilor avansate de robotică
  • să crească piața de robotică
  • să genereze capacitate de inovare pentru maximizarea productivității și optimizarea în câmpul agilității pentru mai mult de  300.000 de IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie în statele UE 
Scopul ultim al DIH² este să instituie o rețea sustenabilă de centre de inovare digitală robotice, cu unelte și proceduri care să faciliteze comercializarea și absorbția pe scară largă a producției agile de către IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie.   Vor fi disponibile finanțări nerambursabile de până la 248.000 €/propunere prin două apeluri direcționate către IMM-uri din domeniul producției cu până la 500 de angajați și cifra de afaceri de maxim 100 de milioane de euro, precum și furnizorilor de tehnologie și integratorilor de sisteme, specializați în transferul de tehnologie sau integrarea utilizatorilor finali   În cadrul primului apel de proiecte au fost depuse aplicații de șase consorții din România. Aplicanții au fost consiliați în procesul de matchmaking și scriere de proiect de echipa Aries Transilvania.  

UIA Cluj Future of Work

urmărește să creeze un ecosistem rezilient social pentru locuri de muncă prezente și viitoare, orecum și să imagineze un viitor bogat tehnologic care să fie etic, incluziv și sustenabil.  Cluj Future of Work abordează cinci linii directoare pentru a contracara vulnerabilitatea economiei locale în favoarea tehnologiilor emergente. 
  • promovează “specializarea inteligentă”, cu scopul de a transforma industriile creative – unul dintre avantajele competitive noi – și serviciile cu grad ridicat de cunoștințe  mai competitive și mai angajate în schimbarea socială 
  • susține tranziția la munca 4.0, oferind dezvoltarea de competențe pentru piața muncii de azi și de mîine, în special pentru disciplinele cu risc de automatizare crescut 
  • reimaginează munca în legătură cu valorile sociale și potențialul tehnic 
  • caută să îmbunătățească condițiile economiei locale prin regenerarea zonei CREIC 
  • introduce experimentări pentru identificarea de schimbări sistemice destinate lanțurilor locale cu valoare adăugată și noului contract social valabil în piața viitoare a muncii, prin introducerea unei mărci locale ce va acționa ca instrument financiar. 
Ca partener de proiect, ARIES Transilvania este organizația responsabilă de curricula  unui modul din programul Culturepreneurs, care introduce digitalizarea profesioniștilor CCI. ARIES Transilvania este, de asemenea, responsabil de modulul Work 4.0 care adresează vulnerabilitatea la automatizare a serviciilor de tip BPO. De asemenea, ARIES Transilvania va susține 10 profesioniști ale căror locuri de muncă sunt vulnerabile datorită automatizării. Parteneri: Municipalitatea Cluj-Napoca, Centrul Cultural Clujean, ARIES Transilvania, Asociația Cluj IT  Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, Transylvania Creative Industries Cluster, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Asociația PLAI, Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc