ARIES Transilvania logo

Author Archive

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Anunţ de presă | 15.05.2014

ARIES TRANSILVANIA cu sediul în Str. Nicolae Titulescu, Nr. 4, Cluj-Napoca derulează, începând cu data de 15 mai 2014 proiectul „ Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – ITech Transilvania”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – ITech Transilvania”, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Cluj-Napoca | 11.06.2014

Filiala Transilvania a Asociaţiei Romane pentru Industria Electronică şi de Software – ARIES TRANSILVANIA cu sediul în Str. Nicolae Titulescu, Nr. 4, Cluj-Napoca derulează, începând cu data de 15 mai 2014 proiectul “Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – ITech Transilvania”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 894.620 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 889.620 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Cluj- Napoca pe o durată de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui cluster emergent în domeniul formării resurselor umane pentru sectorul tehnologiilor avansate și întărirea capacității instituționale a acestuia, prin integrarea IMM-urilor în această structură cu scopul de a le îmbunătăți competitivitatea pe piaţa globală. Beneficiarii direcţi ai activităţilor derulate în cadrul proiectului sunt companii de IT şi nu numai, universităţi, reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Transilvania. Vor fi organizate cursuri de perfecţionare, workshopuri, participări la târguri şi expoziţii de profil, precum şi alte activităţi care să sprijine colaborarea şi crearea sinergiilor între membrii clusterului.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Tel. 0740.373.658 0740.373.658 Fax: 0264.430.520
e-mail: aries.transilvania@gmail.com

Comunicat de presă | 30.08.2012

Companii HiTech, împreună cu cele mai importante universităţi clujene, au demarat constituirea Polului de competitivitate pentru societatea informaţională – POLARIS

CLUJ-NAPOCA, 29 august – 15 entităţi din sectorul IT&C, alături de universităţi de cercetare avansată din Transilvania, au demarat, cu sprijinul instituţiilor administraţiei publice, constituirea Polului de competitivitate pe IT – Polaris. Principalul obiectiv al asocierii este creșterea competitivităţii și inovației tehnologice, prin consolidarea procesului de interacţiune dintre membri și stimularea implicării instituțiilor din învățământul superior în cercetare și în formarea continuă de specialişti IT&C.

Membrii Polului vor depune un pachet de proiecte pentru finanţare din fonduri europene prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, D.M.I. „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de interes naţional şi internaţional” pentru a accelera derularea programelor strategice menite să faciliteze transferul tehnologic.

Polul de competitivitate în IT va oferi beneficiarilor – IMM-uri, companii IT, instituții de învățământ superior, furnizori de servicii de sănătate și administrația publică – atȃt accesul la tehnologii avansate, servicii moderne de cloud computing, cȃt şi oportunități de formare şi transfer tehnologic.

Investiţiile vor depăşi 7 milioane de Euro, se vor derula pe perioada a doi ani şi vor genera peste 500 de posturi cu înaltă calificare.

„Alături de învăţământul superior şi de serviciile medicale, IT-ul a fost constant o industrie motoare a Clujului. Polaris vine să coaguleze energiile existente şi să oficializeze această realitate, asigurând cadrul unei funcţionări sinergice între factorii de progres ai regiunii. Creşterea competitivităţii unei regiuni atrage resurse, declanşează energiile creatoare şi duce în cele din urmă la creşterea calităţii vieţii în acea zonă şi la o dezvoltare sustenabilă. Vrem să atragem oameni talentaţi, nu să-i mai pierdem. Ne propunem să asigurăm cadrul necesar pentru ca inovarea şi educaţia să devină prioritare.

Suntem datori faţă de mediul care ne-a consacrat să-l dezvoltăm continuu. Este o iniţiativă deschisă, invităm public şi alte organizaţii sau consorţii să se alăture acestui demers în orice etapă. Fiind un domeniu strategic, avem nevoie de coeziune pentru a fi competitivi la nivel internaţional” – a declarat Marcel Borodi, unul din iniţiatorii acestui proiect, Preşedinte ARIES Transilvania şi CEO Brinel.

Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – ITech Transilvania

COMUNICAT DE PRESĂ

În luna mai 2014, ARIES Transilvania a început derularea proiectului „Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – ITech Transilvania”, finanţat din fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice.

Prin acest proiect îşi propune să vină în întâmpinarea nevoilor pieţei de IT de a avea la dispoziţie resurse umane competente şi perfecţionate într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

Regiunea Nord-Vest este recunoscută deja ca fiind motorul dezvoltării IT în ţară, acest domeniu fiind generator de proiecte de anvergură. Această piaţă este dinamică şi în plin avânt, resursa umană constituind principalul motiv de investiţii şi de asociere a companiilor din domeniul IT.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui nou cluster emergent în domeniul formării resurselor umane pentru sectorul tehnologiilor avansate şi întărirea capacităţii instituţionale a acestuia, prin integrarea IMM-urilor în această structură cu scopul de a le îmbunătăţi competitivitatea pe piaţa globală.

Obiectivele specifice ale proiectului vor contribui la realizarea obiectivului general şi constă în:

 • Oferirea unor servicii de formare în domeniul tehnologiilor avansate la costuri accesibile IMM-urilor din cluster şi celor din afara acestuia;
 • Creşterea interacţiunii dintre organizaţiile membre în cluster prin optimizarea fluxului de comunicare în interiorul si în exteriorul clusterului;
 • Instruirea cadrelor didactice din universităţi pentru actualizarea şi consolidarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiilor avansate în concordanţă cu noile tendinţe în domeniu;
 • Atragerea de noi membri prin consolidarea şi promovarea imaginii pe plan naţional şi internaţional a clusterului de formare a capitalului uman – ITech Transilvania.

Principalii beneficiari sunt membrii clusterului, angajaţii firmelor membre, studenţi şi profesori din universităţile clujene, autorităţi publice locale precum şi diverse firme colaboratoare.

Valoarea finaţării nerambursabile a proiectului este de 889.620 lei, perioada de derulare fiind de 18 luni.

ARIES este Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software, cea mai mare şi influentă organizație creată pentru industria IT&C din România, cu 4 filiale zonale la: Timișoara, Brașov, Cluj și Craiova.

Prin intermediul filialei ARIES Transilvania, membrii îşi propun să dinamizeze activitatea în această zonă, să se implice în activităţile referitoare la sectorul IT, să stabilească o colaborare mai bună între firmele de profil, pentru promovarea intereselor locale pe plan naţional şi internaţional, pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul diverselor programe de finanţare.

Pentru informaţii suplimentare:
Bianca Muntean – Director Executiv
Email: aries.transilvania@gmail.com

Parteneriat pentru practica studenţilor

Partener, în proiectul coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Obiectivul general al proiectului “Parteneriat pentru practica studenţilor” este creşterea aptitudinilor de muncă ale studenţilor din domeniul tehnic prin optimizarea stagiilor de practică.

La finalizarea studiilor majoritatea studenţilor întâmpină dificultăţi la intrarea pe piaţa muncii. O cauză este neîncrederea angajatorilor în aptitudinile de muncă ale absolvenţilor, nu doar din punct de vedere profesional, dar şi din punct de vedere al disciplinii muncii. În locul unui proaspăt absolvent, nedeprins cu un program riguros de lucru, sarcini bine delimitate şi contra-timp, firmele preferă să angajeze lucrători cu experienţă chiar dacă nu au studii superioare. Solicitantul a prevăzut în curiculă stagii de practică care să familiarizeze studenţii cu mediul industrial. Din cauza lipsei resurselor şi a unui cadru de organizare adecvat, în multe cazuri stagiile de practică nu sunt eficiente.

Obiectivul general al proiectului “Parteneriat pentru practica studenţilor” a rezultat din pozitivarea problemelor identificate, solicitantul urmărind crearea cadrului şi resurselor necesare unor stagii de practică eficiente, care să crească aptitudinile de muncă ale grupului ţintă ales.

Obiective specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • Crearea şi dezvoltarea unui parteneriat între solicitant şi industria de profil
 • Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere profesională
 • Creşterea adaptabilităţii studenţilor la cerinţele unui loc de muncă stabil.

Obiectivele specifice stabilite concură la îndeplinirea obiectivului general al proiectului. Principala dificultate întâmpinată de studenţi în efectuarea stagiilor de practică este găsirea unei firme gazdă potrivite specializării şi preferinţelor lor. Solicitantul a încercat să dezvolte legăturile cu firmele de profil şi în direcţia organizării stagiilor de practică şi a oferit spaţii fizice şi virtuale pentru afişarea centralizată a ofertelor firmelor. Aceste demersuri nu au fost suficiente, procentul studenţilor practicanţi plasaţi în firmele importante din zonă rămânând relativ mic. Prin primul obiectiv specific, de creare şi dezvoltare a parteneriatului solicitant-industrie de profil în vederea îmbunătăţirii stagiilor de practică, se urmăreşte ameliorarea situaţiei actuale şi stabilirea bazelor unei conlucrări de durată, concretizat printr-o bază de date de oferte puse la dispoziţia studenţilor.

Al doilea obiectiv specific este oferirea unor servicii specializate de consiliere şi orientare profesională, care lipsesc din curiculă. Se urmăreşte pregătirea studenţilor pentru intrarea pe piaţa muncii/obţinerea unui loc pentru stagiul de practică, precum şi dezvoltarea abilităţilor de muncă, disciplină şi legislaţia muncii.

Stagiile de practică reprezintă o formă de simulare a angajării, astfel încât la încheierea lor studenţii să se adapteze la cerinţele şi nevoile unui post de lucru, cu responsabilităţile şi beneficiile pe care le implică, ţintă stabilită la nivelul obiectivului specific 3.

ARIES Transilvania şi-a manifestat interesul şi faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare în regiune, fiind membru fondator al Institutului Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic al Regiunii de Nord-Vest, alături de alţi parteneri precum: ADR NV, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj, Consiliul Judeţean Cluj.

Oportunităţi. Dezvoltare. Cunoaştere

Coordonator de proiect, finanţare PHARE CES 2005- RO/2005/017-553.04.01 pentru certificarea ISO a 5 firme membre şi organizarea de cursuri pentru dezvoltarea resursei umane a 9 firme membre.

Obiective:

 • creşterea competitivităţii firmelor de IT din regiunea de dezvoltare Nord-Vest;
 • eficientizarea managementului şi a proceselor interne în cadrul celor nouă firme beneficiare prin sesiuni de consultanţă şi instruire;
 • implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 pentru 2 firme;
 • implementarea şi certificarea sistemului de management al mediului ISO 14001 pentru o firmă;
 • implementarea şi certificarea sistemului de management al securităţii informaţiilor ISO 27001 pentru o firmă.

Nouă firme membre ARIES T (BRINEL PC PROD, CENTRUL DE INFORMATICĂ MINIERĂ, CODESPRING, AROBS SOFTWARE TRANSILVANIA, VPLUS, MULTINET, RO&CO INTERNATIONAL, INFORMATICA, FINACTIV) au beneficiat de oportunităţi de dezvoltare în cadrul acestui proiect, prin serviciile de consultanţă şi instruire în domenii precum: comunicare, time management, leadership, product management, project management, abilităţi de prezentare, managementul resurselor, delegare de responsabilităţi dar şi prin implementarea standardelor internaţionale privind sistemele de management al calităţii, management al mediului şi management al securităţii informaţiilor.

Realizările proiectului “OPORTUNITĂŢI. DEZVOLTARE. CUNOAŞTERE” sunt reprezentate de sesiunile de instruire şi consultanţă care au contribuit la investiţia în oameni şi procese, astfel încât cele nouă firme benficiare vor oferi clienţilor şi partenerilor servicii şi produse competitive pe piaţa de IT naţională, aflată în plină expansiune.

Rezultatele proiectului contabilizează valoarea adăugată pe care ARIES Transilvania a adus-o la nivelul firmelor membre cu scopul consolidării şi maturizării domeniului IT, domeniu prioritar pentru realizarea economiei bazată pe cunoaştere, cu accent pe importanţa resursei umane.

18 manageri şi 196 de angajaţi instruiţi, 5 firme certificate după standardele internaţionale de calitate, mediu şi securitatea informaţiei, 9 firme beneficiare de instruire şi/consultanţă sunt efectele pozitive pe care proiectul PHARE “OPORTUNITĂŢI. DEZVOLTARE. CUNOAŞTERE” le-a generat în regiunea de Nord-Vest.

 • 11899749_1686962054866487_2754761225745072651_n

 • 988554_1663158017246891_6224298869704299899_n

 • 11822353_1679753138920712_2808580868544369759_n

 • 13631551_1800620200167338_1570461195238499895_n

 • 11202570_1662916647271028_5424788522269398476_n

 • 1

 • 11825070_1679753085587384_1799973756902833055_n